Hent PIN-koden her
Fortsett
Om Paygoo Prepaid MasterCard® Gift

DEN PERFEKTE GAVEN
Paygoo Prepaid MasterCard® Gift kan gis som gave når merkedager som bursdager og konfirmasjoner skal feires. Gavekortet kan også brukes når du vil premiere dine kunder, ansatte eller samarbeidspartnere på lovlig vis.

ENKELT Å ANSKAFFE
Paygoo Prepaid MasterCard® Gift kan kjøpes hos Narvesen, 7-Eleven, Shell/7-Eleven, Circle K, Coop og Norgesgruppen, hvor du lader kortet med et valgfritt beløp mellom 200 NOK og 2 000 NOK.

ENKELT Å BRUKE
Med Paygoo Prepaid MasterCard® Gift kan mottakeren handle på nett og i alle butikker som aksepterer kort fra MasterCard.

SLIK VIRKER DET
1. Kjøp gavekortet: Kjøpet kan gjøres hos en av våre mange forhandlere.
2. Aktiver: Gavekortet aktiveres enkelt på nett eller via SMS.
3. Bruk: Mottakeren handler på nett og i alle butikker som aksepterer kort fra MasterCard.

Finn forhandler

 


 

Gebyrer og grenser

Gebyrer og grenser
Gebyr ved kjøp av kortet - 39 NOK
Transaksjonsavgift (tilkommer etter 2 transaksjoner) - 3 NOK
Månedsavgift (tilkommer 6 mnd etter kjøp) - 15 NOK per mnd
Gebyr for erstatningskort - 125 NOK
Gebyr for innløsning/oppsigelse - 125 NOK
Inaktivitetsgebyr (etter 24 mnd med inaktivitet) - 35 NOK per mnd
Serviceavgifter (motta PIN-kode, sjekke saldo og få transaksjonsoversikt) - 5 NOK
Vekslingsgebyr for kjøp gjort i utenlandsk valuta - 4%

Kortgrenser
Maksimal kortverdi – ikke-bekreftet identitet - 2 000 NOK
Maksimal verdi av transaksjon ved salgssted - 2 000 NOK

Bruksvilkår

1. Gavekortet
1.1 Disse vilkårene gjelder for enhver innehaver av dette gavekortet ("gavekortet"). Ved å bruke kortet bekrefter du at du samtykker til disse vilkårene.
1.2 Gavekortet promoteres av Paygoo AS (co-brand-partner) og utstedes av Wirecard Card Solutions Limited, med registrert kontor: 3rd Floor, Grainger Chambers, 3-5 Hood Street, Newcastle upon Tyne. NE1 6JQ. Registrert i England med nr. 07875693.  Autorisert og regulert i Storbritannia av Financial Conduct Authority for utstedelse av elektroniske penger (Virksomhetens referansenummer: 900051).
1.3 Du vil kjøpe gavekortet i NOK. Alle referanser til denne valutaen i disse vilkårene er relevante for deg.
1.4 Du kan ikke sette inn ekstra penger på gavekortet etter det opprinnelige kjøpet, bortsett fra i tilfeller der en forhandler refunderer en transaksjon tilbake til gavekortet.
1.5 Gavekortet er et produkt for elektroniske penger og omfattes som sådan ikke av britiske Financial Services Compensation Scheme. Dersom Wirecard Card Solutions Ltd mot formodning skulle bli insolvent, kan pengene på kortet bli verdiløse og ubrukelige, og du vil kunne tape penger som følge av dette.
1.6 Disse vilkårene er tilgjengelig på nettet på www.paygoo.no . Du kan når som helst be om en kopi av disse vilkårene i perioden de gjelder for.

2. Definisjoner
I disse vilkårene skal følgende ord og uttrykk ha følgende betydning:
Minibank – en minibank eller kontantautomat
Virkedag – en virkedag mellom og inkludert mandag til fredag, mellom kl. 09.00 og 17.00 (britisk tid), bortsett fra offentlige fri- eller helligdager i England og Wales
Gavekort – ditt PAYGOO MasterCard forhåndsbetalte gavekort (inkludert erstatningskort)
Kortordning – Mastercard
Gebyrer – en rekke ulike typer kostnader som kan kreves for kjøp og løpende bruk av kortet
PIN-kode – personlig identifikasjonsnummer, dvs. sikkerhetsnummeret som skal brukes med kortet 
Kortverdi – den maksimale pengeverdien som kan holdes på kortet til enhver tid
Leverandør – en forhandler, kjøpmann eller annen leverandør av varer og/eller tjenester som aksepterer betaling ved bruk av kort, kortnummer, PIN-kode eller kort og signatur
Oversiktstabell – oversikt over gebyrer, grenser og begrensninger knyttet til kortet
Leverandørens bank – banken som brukes av leverandøren i forbindelse med mottak av utbetalinger knyttet til transaksjoner
Verifisering av identitet – å bekrefte kortholders identitet og adresse, ved å verifisere seg med enten BankID eller ID-papirer
Vi/Oss/Vår(e) – Wirecard Card Solutions Limited eller co-brand-partnere som handler på våre vegne
År – tolvmånedersperioden etter datoen kortet utstedes til deg, og hver påfølgende tolvmånedersperiode
Du/Din(e) – personen som har mottatt kortet og er autorisert til å bruke det i henhold til vilkårene i denne avtalen

3. Kjøp og aktivering av gavekortet
3.1 Ved kjøp av gavekortet, er maksverdien som kan fylles på kortet, 2000 NOK (eller tilsvarende i lokal valuta), i henhold til bestemmelsene 3.2 og 3.2.1. Gavekortet må aktiveres før bruk, og pengene på gavekortet vil være tilgjengelige for kjøp umiddelbart etter dette. Aktivering gjøres enkelt på www.paygoo.no eller vår SMS tjeneste ved å sende AKTIVER til 2380.
3.2 Gavekortet kan ikke lades om igjen etter bruk. Kortholder oppfordres til å destruere gavekortet når det er tømt for penger.
3.2.1 Kortholders mobilnummer vil bli lagret i forbindelse med aktivering.

4. Bruk av kortet
4.1 Et gavekort kan brukes av personen som har kjøpt det, eller gis til en annen person som gave.  Før bruk skal gavekortet signeres på baksiden av personen som skal bruke gavekortet.
4.2 Gavekortet er beregnet for bruk i butikker, utsalgssteder og netthandel i hele verden. Kortet skal presenteres på betalingstidspunktet. Du kan bruke kortet til å betale for kjøpet i sin helhet eller delvis. I sistnevnte tilfelle må du betale den resterende delen av kjøpesummen på en alternativ måte, for eksempel med kontanter eller bankkort, forutsatt at forhandleren aksepterer at du kombinerer betalingsmåter.  
4.2.2 Du kan ikke fylle mer penger på kortet etter kjøpet. 
4.3 Du må ikke foreta kjøp som overstiger tilgjengelig saldo på gavekortet.  Saldoen vil bli redusert med beløpet tilsvarende kjøpene du gjør. Hvis et kjøp tar deg over de tilgjengelige midlene på kortet eller en gjeldende kortgrense, kan transaksjonen bli avvist.  
4.4 Gavekortet er ikke et debetkort som understøttes av bankkonto og er ikke på noen måte knyttet til en bankkonto. Det er heller ikke et garantikort, betalingskort eller kredittkort. Du vil ikke tjene opp renter på penger som er fylt på kortet.
4.4.1 Du kan ikke bruke gavekortet for:
4.4.2 forhåndsgodkjente regelmessige betalinger
4.4.3 transaksjoner for kontanter, som for eksempel kontantuttak, kontanter fra en bank, pengeanvisninger, reisesjekker, utenlandsk valuta eller noen ulovlige formål
4.5 Kortet kan ikke brukes i situasjoner der det ikke er mulig for leverandøren å bekrefte elektronisk at du har tilstrekkelig saldo for transaksjonen. Det gjelder for eksempel transaksjoner på tog, båter og enkelte kjøp på flyreiser.
4.6 Vi kan stoppe, suspendere eller begrense kortet eller PIN-koden når vi har rimelig grunn til det, med hensyn til:
4.6.1 kortets, kortnummerets eller PIN-kodens sikkerhet
4.6.2 mistanke om uautorisert eller ulovlig bruk av kortet eller PIN-koden Før vi stopper, suspenderer eller begrenser kortet eller PIN-koden, vil vi om mulig informere deg om at vi har tenkt til å gjøre dette og hvorfor. Hvis vi ikke er i stand til å informere deg, vil vi gi deg beskjed så raskt som mulig etterpå. Kravet om å informere deg gjelder ikke i situasjoner der dette vil gå ut over rimelige sikkerhetstiltak eller hvis det ville vært ulovlig å gjøre det.
4.7 Vi er ikke ansvarlig for kvalitet, sikkerhet, lovlighet eller andre aspekter med hensyn til varer eller tjenester som kjøpes med kortet. Vi er ikke ansvarlige for at selgere eventuelt ikke aksepterer kortet.
4.8 Vi vil ikke selge gavekortet under disse vilkårene til noen personer under 13 år.

5. Transaksjoner
5.1 Du samtykker i at all bruk av kortet, kortnummeret eller PIN-koden utgjør din autorisasjon og ditt samtykke til en transaksjon.
5.1.2 Vi vil ha rett til å anta at en transaksjon ble godkjent av deg når kortets magnetstripe er dratt hos forhandleren, hvis det foreligger en signert salgskvittering, eller når relevant informasjon for behandling av transaksjonen er oppgitt til forhandleren.
5.2 Du kan ikke stoppe en transaksjon etter at den har blitt overført til oss ved ditt samtykke til transaksjonen, eller så snart du har gitt ditt samtykke til leverandøren for en forhåndsgodkjent betaling.
5.3 Vi forbeholder oss retten til å avvise en transaksjon.  Vi kan gjøre dette hvis den aktuelle telefon- eller datamaskinforbindelsen er opptatt. Vi kan også gjøre dette:
5.3.1 hvis en transaksjon kan ta deg over den tilgjengelige saldoen på kortet
5.3.2 hvis en transaksjon kan ta deg over noen av dine kortgrenser
5.3.3 hvis vi har rimelig grunn til å tro at det er nødvendig for å etterleve reglene som gjelder for betalingssystemet kortet ditt er utstedt i henhold til
5.3.4 hvis vi har rimelig grunn til å tro at det er nødvendig for å etterleve lovverk eller opptre i henhold til god praksis

6. Transaksjoner i utenlandsk valuta
6.1 Hvis gavekortet brukes for transaksjoner i en annen valuta enn kortets valuta, vil gebyrer tilkomme.
6.2 Hvis du utfører en transaksjon i en annen valuta enn kortets valuta, vil vi konvertere beløpet til kortets valuta til gjeldende valutakurs i markedet eller en eventuell myndighetsbestemt valutakurs. Vi vil belaste deg for et tjenestegebyr (kommisjon); se oversiktstabellen. 
6.3 Valutakurser kan endres, og valutakursen på transaksjonsdagen er ikke nødvendigvis den samme som kursen vi bruker når vi konverterer transaksjonskostnaden og trekker tjenestegebyret fra saldoen. Den aktuelle valutakursen vil også gjelde for dette tjenestegebyret. Du kan sjekke hvilken valutakurs som ble brukt, som beskrevet i bestemmelsene. Valutakursen og tjenestegebyret vil framgå av din elektroniske oversikt.

7. Slik sjekker du saldoen på kortet
7.1 For å sjekke den disponible saldoen på kortet ditt eller se en oversikt over transaksjonene dine kan du gå til www.paygoo.no, bruke vår SMS saldotjeneste SEND SALDO TIL 2380, tjenesten koster 5kr.

8. Kortets utløpsdato
8.1 Kortets utløpsdato er trykt på kortet. 
8.2 Du kan løse inn eventuell utestående saldo på kortet opptil seks år etter utløpsdato ved å følge prosessen i punkt 9. Hvis kortet har gjenværende saldo mer enn seks år etter utløpsdatoen, vil denne ikke bli refundert.

9. Innløsning
9.1 Du kan løse inn hele eller deler av saldoen ved å sende oss en e-post på hello@paygoo.no fram til seks år etter kortets utløp.  Vi vil overføre alle innløste pengeverdier til en bankkonto i ditt navn.  Vi kan be om at du beviser at kontoen er registrert i ditt navn.
9.2 Du vil bli belastet med et gebyr pålydende 125 NOK som dekker innløsningskostnadene ved hver enkelt innløsning hvis du løser inn hele eller deler av saldoen i følgende situasjoner:
9.2.1 når du ber om innløsning før kontrakten utløper
9.2.2 når du sier opp kontrakten før en kontrakfestet oppsigelsesdato
9.2.3 når du ber om innløsning senere enn ett år etter kontraktoppsigelsesdatoen
9.3 Du vil bli minnet om dette gebyret før en eventuell innløsning. Vær oppmerksom på at hvis saldoen er lik eller mindre enn det beløpet du ønsker å løse inn i situasjonene som er nevnt ovenfor, vil gebyret tilsvare saldoen, som vil bli redusert til null.
9.4 Du vil ikke bli belastet med et gebyr ved innløsning dersom:
9.4.1 vi sier opp denne avtalen
9.4.2 dersom anmodningen om innløsning skjer ved oppsigelse av avtalen eller inntil ett år etter denne datoen

10. Ansvar
10.1 Gavekortet må signeres av brukeren så snart det er mottatt, og du må ta forholdsregler for å sikre at det oppbevares trygt. Du må alltid sørge for:
10.1.1 at ingen andre bruker kortet ditt
10.1.2 at du ikke utleverer PIN-koden din eller skriver ned passord, PIN-kode eller noen annen sikkerhetsinformasjon du har gitt oss, med mindre du gjør dette på en måte som gjør det umulig for uvedkommende å gjenkjenne slike opplysninger
10.1.3 at du bare fremviser kortet eller oppgir kortnummer eller PIN-kode for å utføre (eller forsøke å utføre) en transaksjon
10.2 Hvis du mister eller blir frastjålet kortet ditt, hvis noen andre får tak i PIN-koden eller andre sikkerhetsfunksjoner eller hvis du tror at kortet ditt, kortnummeret eller PIN-koden kan bli misbrukt, må du:
10.2.1 ringe sperretjeneste så snart som mulig på +47 906 59 500 (døgnåpen gratis telefon), slik at vi kan sperre kortet og PIN-koden
10.2.2 skrive til oss innen syv dager (hvis vi ber om dette) for å bekrefte at du har mistet kortet eller at det er misbrukt (adressen er hello@paygoo.no)
10.2.3 slutte å bruke kortet, kortnummeret eller PIN-koden umiddelbart. Hvis du finner kortet etter at du har rapportert det som tapt, stjålet eller misbrukt, må du klippe det opp og gi oss beskjed så snart du kan.
10.3 Hvis kortet ditt eller et erstatningskort blir mistet eller stjålet, kan du be om et nytt kort etter du har gitt beskjed om det, ved å sende oss en e-post på hello@paygoo.no. Vi vil kreve et gebyr for erstatningskortet pålydende 125 NOK. Dette er beskrevet i oversiktstabellen.
10.4 Hvis kortet mistes, stjeles eller ødelegges, er du ikke ansvarlig for en annen persons bruk av kortet, kortnummeret eller PIN-koden, med mindre:
10.4.1 du samtykket til at vedkommende hadde kortet ditt, kortnummeret eller PIN-koden, eller ved grov uaktsomhet eller uforsiktighet ikke overholdt bestemmelse 10.1 (i så fall kan det hende du er ansvarlig for all bruk som skjer før du gir oss beskjed i samsvar med disse vilkårene
10.4.2 du handlet bedragersk (i den grad loven tillater det, kan du da være ansvarlig for misbruk av kortet, kortnummeret eller PIN-koden
10.4.3 Du kan bare bli holdt ansvarlig for maks 380 NOK som følge av transaksjoner som oppstår fra bruk av et tapt eller stjålet kort, eller fra urettmessig bruk av betalingsinstrumentet der kortinnehaveren ikke har klart å oppbevare kortets sikkerhetsfunksjoner trygt.  Ansvarsgrensen på  380 NOK gjelder for hvert enkelt tilfelle av tapp, tyveri eller uriktig bruk – ikke per transaksjon.    
10.5 Hvis kortet er brukt uten din tillatelse eller er tapt, stjålet eller du har mistanke om at kortet kan bli misbrukt, kan vi komme til å utlevere all informasjon som vi med rimelighet mener kan være relevant, til politiet.
10.6 Vi vil ikke være ansvarlige for:
10.6.1 unormale eller uforutsette omstendigheter utenfor vår kontroll (for eksempel en svikt i datasystemer på grunn av forhold utenfor vår kontroll eller streik på grunn av forhold utenfor vår kontroll) hvis dette hindrer oss i å tilby tjenesten som normalt
10.6.2 personer som nekter å akseptere (eller forsinket aksept av) kortet, kortnummeret eller PIN-koden
10.7 Ved feil eller tvister om transaksjoner ber vi deg sende oss en e-post på hello@paygoo.no.

11. Endring av vilkårene
11.1 Vi kan komme til å endre noen av disse vilkårene, herunder gebyrer og kostnader, eller innføre nye vilkår. Hvis vi gjør endringer, gir vi deg skriftlig beskjed to måneder i forveien på e-post eller sms. Hvis vi endrer disse vilkårene, vil de nye vilkårene være tilgjengelige på www.paygoo.no fra den datoen endringen finner sted.
11.2 Du aksepterer automatisk de nye vilkårene ved å fortsette å bruke Paygoo sine tjenester, med mindre du kontakter oss før endringen finner sted.
11.3 Hvis du gir oss beskjed om at du ikke godtar endringene før den foreslåtte endringsdatoen, skal denne avtalen opphøre umiddelbart, og du kan løse inn den totale saldoen uten ekstra kostnad i henhold til bestemmelse 9.4.2.

12. Angrerett
12.1 Hvis du ombestemmer deg med hensyn til korteierskapet, kan du avbryte det innen 14 dager fra den datoen du mottar en bekreftelse på at søknaden din er godkjent, ved å sende oss en e-post på hello@paygoo.no. Vi vil ikke kreve gebyrer dersom du kansellerer kortet i denne perioden. Vi refunderer eventuell gjenværende saldo på kortet.
12.2 Vi vil refundere deg i kortets valuta.

13. Terminering av avtalen
13.1 Vi kan avslutte denne avtalen når som helst. Med mindre det foreligger spesielle omstendigheter, vil vi gi deg skriftlig varsel to måneder i forveien.
13.2 Du kan si opp denne avtalen i henhold til bestemmelsene 11.4 og 12 ved å sende oss en e-post på hello@paygoo.no.
13.3 Hvis du ikke løser inn hele saldoen innen seks år etter kortets utløpsdato, avsluttes denne avtalen.

14. Generelt
14.1 Ved å inngå denne avtalen samtykker du i at vi kan bruke opplysninger om deg i samsvar med del 17 i disse vilkårene ("Slik bruker vi opplysningene dine").
14.2 Vi kan overvåke og/eller ta opp telefonsamtaler mellom deg og oss eller tjenesteleverandører.
14.3 Du må oppgi en e-postadresse samt postadresse og telefonnummer, og gi oss beskjed om eventuelle endringer.
14.4 Vi kan overføre våre rettigheter eller plikter i henhold til denne avtalen eller sette en annen person til å utøve dem. Du kan ikke overføre noen av dine rettigheter eller plikter under denne avtalen.
14.5 Vi kan utsette utøvelsen av våre rettigheter i henhold til denne avtalen uten å miste dem.
14.6 Hvis vi ikke kan håndheve et punkt eller en bestemmelse eller deler av et punkt eller en bestemmelse i denne avtalen, skal dette ikke påvirke noen av de andre punktene, bestemmelse eller de(n) andre delen(e) av punktet eller bestemmelsen.
14.7 Denne avtalen er underlagt norsk lovgivning. Språket i denne avtalen er norsk, og alle merknader og opplysninger i avtalen vil være på norsk.

15. Informasjon om betalingstjenester
15.1 Denne bestemmelsen (15) gjelder bare hvis leverandørens bank holder til innenfor EØS-området og betalingstjenestene som utføres, overføres i euro eller en annen gyldig EØS-valuta.
15.2 Vi vil sørge for at transaksjonene dine krediteres leverandørens bank eller at returnerte midler som følge av innløsning eller kansellering krediteres din bank innenfor disse tidsrammene:

Transaksjonstype Tidsramme
En transaksjon utført i en annen valuta enn euro (€) eller britiske pund (£) eller en transaksjon som involverer flere ulike valutaer Ved utgangen av fjerde virkedag etter den dagen transaksjonsordren mottas
Enhver annen transaksjon Ved utgangen av virkedagen etter den dagen transaksjonsordren mottas

Forsinkelser kan forekomme. I slike tilfeller kan du be oss om å ta kontakt med banken det gjelder, for å be om raskere behandling av overføringen.
15.3 Hvis du bruker kortet eller gir kortdetaljene til en leverandør for å utføre en transaksjon før du vet hvor mye som kommer til å bli belastet kortet, kan du ha rett til å be om en tilbakebetaling dersom beløpet er uventet høyt, forutsatt at du gir Paygoo AS beskjed om dette innen åtte uker fra det tidspunktet transaksjonen trekkes fra saldoen din. Du vil imidlertid ikke ha rett til tilbakebetaling hvis du har blitt informert av oss eller leverandøren om transaksjonsbeløpet minst fire uker før transaksjonen skal trekkes fra saldoen din, og du har samtykket til transaksjonen.
15.4 Ved mottak av en slik anmodning under bestemmelse 15.3 kan vi kreve at du gir oss ytterligere informasjon slik at vi kan fastslå om vilkårene i bestemmelse 15.3 er oppfylt. Vi vil utføre en tilbakebetaling eller eventuelt begrunne hvorfor vi avviser en slik anmodning innen ti virkedager fra vi mottar en anmodning fra deg under bestemmelse 15.3 eller eventuell tilleggsinformasjon som kreves etter denne bestemmelsen.
15.5 Vi er ansvarlige for at transaksjonen utføres på riktig måte, med mindre vi kan bevise at transaksjonen ble mottatt av leverandørens bank, i hvilket tilfelle leverandørens bank er ansvarlig overfor leverandøren. Du kan be om at vi tar umiddelbare tiltak for å spore en feilaktig utført transaksjon og varsler deg om utfallet.
15.6 Når en leverandør initierer en transaksjon, er det leverandørens bank som er ansvarlig for at relevante opplysninger overføres til oss på riktig måte. Dersom leverandørens bank kan bevise at den ikke er ansvarlig for en transaksjon som har feilet eller er feilaktig utført, vil vi være ansvarlige overfor deg.
15.7 Hvis vi er ansvarlige for at et feilaktig beløp har blitt trukket fra saldoen din, vil vi rette opp feilen. Hvis vi er ansvarlige for at en transaksjon som du ikke har godkjent, blir trukket fra saldoen din, vil vi refundere beløpet for transaksjonen tilbake til kortet ditt og behandle transaksjonen som om den aldri fant sted. Du må informere oss om en uautorisert eller uriktig transaksjon så snart som mulig og i alle tilfeller ikke senere enn 13 måneder etter belastningstidspunktet. Hvis du ikke gjør det, er vi ikke ansvarlige.
15.8 Vi er ikke ansvarlige dersom du feilaktig identifiserer leverandøren ved en transaksjon. I slike tilfeller vil vi gjøre det som med rimelighet kan forventes av oss, for å tilbakeføre det aktuelle beløpet.

16. Klager og kontaktinformasjon
16.1 Hvis du ønsker å sende oss en klage eller kontakte oss av en annen grunn i tilknytning til disse vilkårene, kan du skrive til e-mail; hello@paygoo.no, Paygoo AS, Dronning Eufemias gate 16, 0191 OSLO.  Vi har rutiner slik at vi kan behandle klagen din raskt og på en rettferdig måte. Hvis du ikke er fornøyd med utfallet av klagen, kan du skrive til Financial Ombudsman Service, Exchange Tower, Harbour Exchange, London E14 9SR. Vi vil forsøke å behandle ferdig din klage innen 15 virkedager. Ved unormale omstendigheter kan det ta opp til 35 virkedager å behandle ferdig din klage (vi vil i så fall informere deg om dette).

17. Slik bruker vi opplysningene dine
17.1 Vi kan komme til å søke etter opplysninger om deg hos kredittopplysningsbyråer. Disse søkene gjøres for å sjekke identiteten din, og vi vil ikke utføre fullstendig kredittvurdering for dette formålet. Vi kan komme til å bruke et automatisert beslutningssystem til å vurdere søknaden din og bekrefte din identitet. 
17.1.1 Hvis vi ikke klarer å bekrefte identiteten din på tilstrekkelig måte, kan det hende vi ber deg om å oppgi dokumentasjon som kan hjelpe oss med å bekrefte din identitet og adresse. 
17.2 Kredittopplysningsbyråer kan sjekke informasjonen du oppgir mot eventuelle opplysninger i andre databaser (offentlige eller andre) de har tilgang til. En uregistrert forespørsel vil bli gjort. En uregistrert forespørsel er et søk som ikke gjøres for låneformål. Den påvirker ikke kredittverdigheten din hvis du skal søke om kreditt. Den ses ikke av andre långivere enn den som utfører søket. Den inkluderes på kredittrapporten, slik at du vet at søket ble gjort, men den påvirker ikke kredittverdigheten din hvis du skal søke om kreditt.
17.3 Hvis du gir oss uriktig eller unøyaktig informasjon og vi påviser svindel, vil vi registrere dette hos svindelforebyggende institusjoner. Politiet kan få tilgang til og bruke denne informasjonen.
17.3.1 Svindelforebyggende institusjoner vil dele informasjon med andre organisasjoner.  Vi og andre organisasjoner kan få tilgang til og bruke informasjon registrert hos utenlandske svindelforebyggende institusjoner.
17.3.2 Vennligst send oss en e-post på hello@paygoo.no hvis du ønsker flere opplysninger om slike kredittopplysningsbyråer og svindelforebyggende institusjoner. Du har en juridisk rett til å få slike detaljerte opplysninger. 
17.3.3 Du har visse rettigheter med hensyn til innsyn i opplysningene vi har om deg. Skriv til: hello@paygoo.no. Vi kan ta betalt for denne tjenesten.
17.4 Noen typer informasjon fra kredittopplysningsbyråer og svindelforebyggende institusjoner vil bli gitt til oss og andre organisasjoner, blant annet for følgende formål:
17.4.1 for å forhindre svindel og hvitvasking av penger ved å sjekke søknader om kreditt, kredittrelaterte eller andre fasiliteter, forslag og skademeldinger for alle typer forsikring, jobbsøknader og personalregistre, samt for å bekrefte identiteten din.
17.4.2 Opplysninger holdt av disse organisasjonene kan også brukes til andre formål ved særlig tillatelse fra deg eller under spesielle omstendigheter der det kreves ved lov eller tillatt i henhold til vilkårene i britiske Data Protection Act 2018 / GDPR.
17.5 Når du har en avtale med oss, kan vi bruke følgende typer opplysninger om deg:
17.5.1 opplysninger du gir oss, eller som vi allerede har om deg, herunder telefonnummer du ringer oss fra, som vi kan registrere
17.5.2 opplysninger vi mottar når vi skal ta en beslutning knyttet til søknaden din eller avtalen, herunder opplysninger vi mottar fra forespørsler og søk som gjøres i ditt navn hos kredittopplysningsbyråer og svindelforebyggende institusjoner
17.5.3 opplysninger (herunder detaljer om betalinger og transaksjoner) som vi kan ha om administrerte kontoer eller forsikringspoliser som du har hos eller gjennom oss
17.5.4 opplysninger vi mottar fra enhver aktør som har lov til å gi oss opplysninger om deg
17.6 Vi vil behandle, bruke, administrere, kontrollere, utlevere og registrere opplysninger om deg for å:
17.6.1 søke i registre hos kredittopplysningsbyråer og svindelforebyggende institusjoner (herunder opplysninger fra utlandet) for å kunne administrere kontoen din
17.6.2 administrere kontoer og forsikringspoliser, og administrere alle søknader, avtaler eller korrespondanse du kan ha med oss
17.6.3 gjennomføre, overvåke og analysere vår egen virksomhet
17.6.4 kontakte deg per post, telefon eller på annen måte om andre produkter og tjenester som vi tror kan være av interesse for deg – med mindre du forteller oss at du ikke ønsker å motta direkte markedsføring
17.6.5 bekjempe bedrageri, hvitvasking av penger, terrorisme og annen kriminalitet
17.6.6 etterleve lover eller forskrifter i ethvert land
17.7 Vi kan utlevere opplysninger om deg:
17.7.1 til enhver person som jobber for oss eller våre co-brand-partnere
17.7.2 til svindelforebyggende byråer
17.7.3 til enhver organisasjon som understøtter et eller flere av produktene våre som du bruker
17.7.4 til ethvert betalingssystem kortet ditt er utstedt under
17.7.5 til bestemte myndigheter med det formål å oppdage og forhindre terrorisme (herunder myndigheter utenfor Storbritannia), hvis en betaling behandles gjennom et verdensomspennende betalingssystem
17.7.6 til enhver person som vi overfører noen av våre rettigheter eller plikter til, i henhold til en avtale vi har med deg
17.7.7 til enhver tredjepart som du gir oss tillatelse til å gi opplysninger om deg til
17.8 Behandlingen av opplysningene dine, som beskrevet ovenfor, kan innebære å sende dem til andre land utenfor EØS, inkludert USA. I slike tilfeller er vi ansvarlige for å sørge for at opplysningene behandles konfidensielt. 
17.9 Vi vil bare ha opplysninger om deg så lenge vi må eller i den grad det er nødvendig for å oppfylle juridiske forpliktelser (normalt ikke lenger enn fem år etter oppsigelse).

18. Oversiktstabell - kostnader
Denne tabellen oppsummerer sentrale produktegenskaper og annen informasjon, og skal ikke erstatte vilkårene for bruk av produktet. Gebyrgrensene og -begrensningene som gjelder for hvert kort, er beskrevet nedenfor. Grensestrukturen for kortet ditt avhenger av om du har oppfylt legitimasjonskravene samt de geografiske bruksfasilitetene forbundet med kortet.

Gebyrer og grenser Valuta
Gebyr ved kjøp av kortet 39 NOK
Månedsavgift (tilkommer etter 6 mnd varighet) 15 NOK per mnd
Gebyr for erstatningskort 125 NOK
Gebyr for innløsning/oppsigelse 125 NOK
Kort inaktiv gebyr (tilkommer etter 24 mnd varighet) 35 NOK per mnd
SMS avgifter (saldo og PIN) 5 NOK
Kortgrenser  
Maksimal kortverdi – ikke-bekreftet identitet 2000 NOK
Maksimal verdi av transaksjon ved salgssted 2000 NOK

8. Om å kontakte deg ved nødsituasjoner
Vi kan være nødt til å kontakte deg, dersom vi oppdager misbruk, forsøk på svindel eller annen mistenkelig aktivitet (såfremt lover eller regelverk ikke hindrer oss i å gjøre dette). Det kan være at vi (for eksempel) sender deg en SMS istedenfor å ringe, dersom vi mener at dette er raskeste måte å kontakte deg på. Vi vil informere deg om hva du kan gjøre for å minimere risiko, i tillegg til å foreslå sikkerhetstiltak. Vi bruker kontaktinformasjonen du ga oss i forbindelse med aktivering eller registrering. Du må derfor henvende deg til oss dersom denne informasjonen endrer seg.