Aktiver kortet her
Aktiver kortet her
Hent PIN-koden her

PIN-koden sendes via SMS til mobilnummeret som kortet allerede er aktivert med. Det koster 6 NOK å få PIN-koden sendt på nytt.

Hent PIN-koden her

Det koster et gebyr på 6 kr. Gebyret trekkes fra kortsaldoen.

Sjekk saldo her
Sjekk saldo her

Please enter the phonenumber associated with activation of the card

Hent transaksjonshistorikk

Transaksjonshistorikken kan bare lastes ned hvis det oppgitte mobilnummeret er det samme nummeret som ble brukt til å aktivere kortet.

Hent transaksjonshistorikk
Om Paygoo Prepaid MasterCard® Gift

DEN PERFEKTE GAVEN
Paygoo Prepaid MasterCard® Gift er den perfekte gaven for enhver anledning, enten det er en fødselsdag, bryllupsdag eller ganske enkelt en takk. Gavekortet kan også gis lovlig til ansatte, bedriftskunde eller samarbeidspartnere.

ENKELT Å KJØPE
Paygoo Prepaid MasterCard® Gift er tilgjengelig i flere storkiosker og supermarkeder rundt om i Norge. Kortene kan kjøpes med forskjellige verdier avhengig av hvem du kjøper dem hos. Verdien kan variere fra 200–1500 kroner.

ENKELT Å BRUKE
Mottakeren kan bruke Paygoo Prepaid MasterCard® Gift til å handle på nett og i alle butikker som godtar MasterCard-kort.

Kortet er lett å bruke ved å følge disse enkle trinnene:
1. Kjøp gavekortet: : Du kan kjøpe kortet fra en av våre mange forhandlere.
2. Aktivere: Du kan enkelt aktivere gavekortet på Internett eller med SMS – alt du trenger er et europeisk mobilnummer
3. Bruke: Mottakeren handler på Internett og i alle butikker som godtar kort fra MasterCard.

Gebyrer og grenser
Gebyrer Beløp
Prisen på Paygoo Gift 39 NOK
Transaksjonsgebyr (gjelder etter to transaksjoner) 3,50 NOK
Månedsgebyr (gjelder seks måneder etter kjøpet) 16 kroner per måned
Gebyr for erstatningskort fra Paygoo 195 NOK
Gebyr for innløsning (pengeoverføring fra Paygoo-kort til bank) 150 NOK
Gebyr for å overføre penger mellom kort 16 NOK
Paygoo Gift-inaktivitetsgebyr (etter 12 måneder inaktivitet) 50 kroner per måned
Servicegebyr (finne PIN-nummer, sjekke saldo og få transaksjonsoversikt via SMS) 6 NOK
Servicegebyr (kommisjon) for kjøp i utenlandsk valuta 4%
Kortgrenser Beløp
Maks. saldo, anonymt kort 1500 NOK
Maks. belastning på salgsstedet 1500 NOK
Bruksvilkår

Disse vilkår og betingelser (V&B) gjelder ditt forhåndsbetalte Paygoo gavekort (gavekort) for engangs bruk og bruk av dette. Du må lese nøye gjennom dem. I disse vilkår og betingelser betyr «du», «din/ditt» gavekortholder («kortholder») og den autoriserte brukeren av gavekortet. «Vi», «oss» eller «vår» betyr EML Money DAC eller EML Payments AB som handler på deres vegne. Kortet markedsføres av Paygoo AS («Paygoo») og utstedes av utsteder. «Nettsted» betyr programmets nettsted på www.Paygoo.no.

1. Ditt gavekort
Ditt gavekort er ikke et kredittkort og er på ingen måte knyttet til bankkontoen din. Du vil ikke få renter på penger som er lagt inn på gavekortet.
Ditt gavekort utstedes av oss i henhold til en lisens fra Mastercard® International Incorporated. Bruk av gavekortet indikerer at du godkjenner disse vilkår og betingelser.

2. Belastningsbegrensninger på gavekortet
Ditt gavekort har en maksimal belastningsbegrensning på NOK 1500.

Begrensninger
Maks. belastning / balanse NOK 1,500
Min. belastning / balanse NOK 200

3. Bruke gavekortet ditt
Du kan bruke gavekortet hos enhver forhandler som godtar forhåndsbetalte Mastercard for å kjøpe i butikken.
Før du bruker gavekortet må du se til at det er tilstrekkelig med midler på kortet for å dekke kjøpet ditt. Du kan ikke bruke gavekortet etter utløpsdato.
Vi vil trekke fra verdien av transaksjonene dine fra balansen på gavekortet med en gang de gjøres, og vi vil også trekke fra eventuelle avgifter som ligger til forfall; se klausulen om gebyrer nedenfor for detaljer om eventuelle gebyrer. Kortholder kan bruke gavekortet, men gavekortet forblir alltid i vår eie.
For å forhindre svindel kan det bli stilt spørsmål om gavekortet ditt, og vi kan komme til å blokkere det for videre bruk, enten komplett eller for visse områder eller hos visse forhandlere. I slike tilfeller kan du kontakte kundeservice.
Vi kan be deg om å stoppe å bruke gavekortet, returnere det eller ødelegge det. Vi kan til enhver tid stanse, begrense eller kansellere gavekortet eller nekte å utstede eller skifte ut gavekortet av årsaker relatert til følgende:

 1. Vi er bekymret over sikkerheten til kontoen din eller gavekort(ene) vi har utstedt til deg;
 2. Vi mistenker at kontoen din brukes uautorisert eller svindles; eller
 3. Vi må gjøre det i samsvar med gjeldende lov.

Dersom vi gjør dette, så får du beskjed med en gang vi kan eller får lov til det. Som for andre betalingskort kan vi ikke garantere at en forhandler vil akseptere gavekortet ditt. Vi kan også nekte å betale en transaksjon:
 1. Hvis vi er bekymret over sikkerheten til gavekortet ditt eller vi mistenker at kontoen din brukes uautorisert eller svindles;
 2. Hvis det ikke er overført tilstrekkelige midler på gavekortet ved en transaksjon til å dekke transaksjonsbeløpet og eventuelle gebyrer;
 3. Hvis vi har rimelig grunn til å tro at du opptrer i strid med disse V&B;
 4. Hvis vi tror at en transaksjon er mistenksom eller ulovlig (for eksempel hvis vi tror at en transaksjon gjøres med svindel som formål); eller
 5. På grunn av feil, svikt (mekanisk eller på annen måte) eller avslag fra forhandlere, betalingsbehandlere eller betalingsordninger som behandler transaksjonene.

Dersom vi skulle nekte å autorisere en transaksjon, vil vi, hvis mulig, fortelle deg hvorfor, med mindre det er ulovlig for oss å gjøre det. Du kan korrigere informasjon vi har og som muligens har forårsaket at vi har nektet en transaksjon ved å kontakte kundeservice

4. Autorisere transaksjoner
Med forbehold om funksjonene til det aktuelle gavekortet, kan autorisasjonen av en transaksjon omfatte autorisasjon av en enkelt transaksjon, eller forhåndsautorisasjon av fremtidige transaksjoner av et bestemt eller usikkert beløp
En gavekorttransaksjon vil bli ansett som autorisert der du autoriserer transaksjonen på salgsstedet ved å følge instruksjonene gitt av selger eller forhandler. Dette kan inkludere:

 1. Signering av en salgskupong; eller
 2. Gi detaljer om gavekortet og/eller gi andre detaljer som kreves;
 3. Gjøre en kontaktløs betaling der funksjonene til gavekortet tillater det.

Autorisasjon for en transaksjon kan ikke trekkes tilbake (eller tilbakekalles) av deg etter at den mottas av selger.
Vi vil betale midlene som kreves av forhandler eller selger for å dekke transaksjonene som du autoriserer innen tre (3) dager etter vi mottar deres forespørsel. En transaksjon vil bli mottatt på det tidspunkt vi mottar transaksjonsinstruksen fra kjøper.

5. Utløp, stansing og kansellering av gavekortet ditt
Gavekortet vil utløpe på Gyldig til-datoen som vises på kortet (utløpsdatoen). Etter utløpsdatoen kan du ikke bruke gavekortet, men du kan få tilgang til ubrukte midler gjennom innløsningsprosessen som spesifiseres i klausul 6 i disse V&B.
Vi kan også kansellere disse V&B eller stanse gavekortet eller kontoen din øyeblikkelig, dersom vi tror at gavekortet brukes bevisst av deg til å svindle eller til andre ulovlige formål. Dersom vi gjør dette, så får du beskjed med en gang vi får lov til det. Hvis vi kansellerer gavekortet ditt, må du fortelle oss hva du vil vi skal gjøre med ubrukte midler innen tre (3) måneder etter datoen vi gir deg beskjed om at gavekortet ditt er kansellert. Dersom gavekortet ditt kanselleres vil vi øyeblikkelig blokkere gavekortet ditt, slik at det ikke kan brukes. Du vil ikke ha rett til refundering av penger som du allerede har brukt på autoriserte transaksjoner, ventende transaksjoner eller gebyrer for bruk av gavekortet før gavekortet er kansellert eller har utløpt.
Du kan kansellere gavekortet ditt ved å kontakte kundeservice. Hvis du kansellerer gavekortet, vil vi se til at de ubrukte midlene refunderes til deg etter at alle transaksjoner og gebyrer er betalte; se klausul 10 nedenfor for ytterligere informasjon. Et innløsningsgebyr kan påløpe (se klausulen om gebyrer nedenfor).

6. Utskiftning og innløsning under og etter utløpsdato og innløsningsgebyr.
Tilgjengelig saldo på gavekortet kan innløses i løpet av seks (6) år etter utløpsdato. For å kunne gjøre dette må kortholder kontakte kundeservice, vise full identifikasjon og fylle ut et innløsningsskjema gitt av kundeservice eller utsteder.
Under de første tolv (12) månedene etter utløpsdato er innløsning av resterende midler på et gavekort gratis. Men hvis kortholder krever en innløsning mens gavekortet er aktivt, f.eks. før utløpsdato eller etter mer enn tolv (12) måneder fra utløpsdato, vil et innløsningsgebyr på NOK 150 trekkes fra verdien til innløsningen som overføres til kortholder. En innløsning vil kun bli overført til kortholder gjennom overføring til bankkontoen som kortholder opplyste om på innløsningsskjemaet. En forespørsel om innløsning kan ta inntil tretti (30) dager å behandle, men vi vil prøve å behandle forespørselen raskere, dersom det er mulig.

7. Holde gavekortet ditt sikkert
Du bør behandle gavekortet ditt som kontanter. Hvis du mister det eller det blir stjålet, så kan du miste alle pengene på gavekortet ditt, på samme måte som om du mister kontanter fra lommeboken eller vesken din. Derfor må du oppbevare gavekortet ditt sikkert og ikke la andre bruke det.
Vi anbefaler at du kontrollerer saldoen på gavekortet ditt jevnlig på nettstedet.

8. Mistet eller stjålet gavekort og uautoriserte eller feil utførte transaksjoner
Du må gi beskjed til kundeservice om unødige forsinkelser dersom du vet eller mistenker at et gavekort er mistet eller har blitt stjålet eller dersom du tror en transaksjon har blitt utført feil.
Vi vil refundere en feil utført transaksjon øyeblikkelig hvis vi ikke har noen grunn til å tro at hendelsen ble forårsaket av brudd på disse V&B, forsømmelse eller vi har rimelig grunn til å mistenke svindel. Imidlertid vil du bære tapet, inntil NOK 500 totalt, hvis transaksjonen er et resultat av bruk av et mistet eller stjålet gavekort.
Men hvis undersøkelser skulle vise at transaksjonen ble autorisert av deg eller at du har handlet uredelig eller uaktsomt (for eksempel ved å ikke oppbevare gavekortet ditt sikkert), kan du holdes ansvarlig for ditt eller vårt tap på grunn av bruken av gavekortet.

9. Vårt ansvar
Vi tar ikke ansvar for tap på grunn av:

 1. Noen årsak som resultat av unormale eller uforutsette omstendigheter som er utenfor vår kontroll, hvis konsekvenser ville ha vært uunngåelige til tross for vår innsats for det motsatte; eller
 2. En forhandler nekter å akseptere gavekortet ditt (med mindre vi har handlet grovt uaktsomt eller med vilje i denne forbindelse); eller
 3. Vår overholdelse av krav til lover og reguleringer; eller
 4. Tap eller korrupsjon av data, med mindre det er forårsaket av grov uaktsomhet eller forsettlig mislighold.

10. Dine rettigheter til innløsning av midler og refundering av transaksjoner på gavekortet ditt
Du har rett til innløsning av midler på gavekortet ditt når som helst, hele beløpet eller delvis, i henhold til prosessen som beskrives i klausul 6 i dette dokumentet.
Vi vil ikke innløse verdien av midlene på gavekortet ditt, dersom din forespørsel om innløsning er mer enn seks (6) år etter oppsigelse eller disse V&B har utløpt.
Klausul 13 inneholder en oppsummering av eventuelle gebyrer, inkludert innløsningsgebyr.

11. Refundering av transaksjoner
Du kan ha rett til å kreve en refundering i sammenheng med transaksjoner hvor:

 1. Transaksjonene ikke ble autorisert under disse V&B;
 2. Vi er ansvarlig for en transaksjon som ikke ble riktig utført og du ga oss beskjed i henhold til klausul 8 ovenfor;
 3. En forhåndsgodkjent transaksjon, hvis gjeldende, spesifiserte ikke nøyaktig beløp på tidspunktet for autoriseringen og mengden som ble belastet av en leverandør er mer enn du kunne ha forventet, med tanke på normale utgiftsmønstre på gavekortet eller omstendighetene rundt transaksjonen.

Et krav om refusjon i omstendighetene nevnt ovenfor vil ikke bli akseptert dersom mengden på transaksjonen ble varslet til deg minst fire (4) uker før transaksjonsdatoen eller dersom kravet ble gjort mer enn åtte (8) uker etter å ha blitt belastet fra kontoen din.
Vi vil ordne med en elektronisk overføring til en bankkonto du oppgir. Men det kan hende at vi ber deg om å gi oss visse informasjoner, før vi kan behandle din forespørsel om refusjon, for at vi skal kunne handle i samsvar med våre juridiske forpliktelser.

12. Endring av disse vilkårene
Vi kan endre disse V&B når som helst ved å varsle deg på nettstedet minst to (2) måneder før endringene trer i kraft. Den mest aktuelle versjonen av disse V&B er alltid tilgjengelige på nettstedet. Endringen vil automatisk tre i kraft og det antas at du aksepterer den varslede endringen, med mindre du gir oss beskjed om at du ikke godtar endringen. I så fall vil vi ta det som en varsling om at du ønsker å avslutte og i slike tilfeller vil vi refundere saldoen på gavekortet i samsvar med klausul 11 ovenfor og du blir ikke belastet med et innløsningsgebyr.

13. Gebyrene
Vi tar ingen gebyrer for å sjekke saldo og transaksjoner på nettet. Men følgende gebyrer gjelder imidlertid:

Type gebyr Gebyrbeløp NOK
Kortgebyr 39,00 NOK
Transaksjonsgebyr 3,50* NOK
Månedlig gebyr (begynner 6 måneder etter kjøp av kortet) 16,00 NOK
Gebyr inaktivt kort (begynner etter 12 måneders inaktivitet) 50,00 NOK
Gebyr for erstatningskort 195,00 NOK
Innløsningsgebyr 150,00 NOK
Servicegebyr (SMS, pin, saldo, transaksjoner 6,00 NOK
Servicegebyr for kjøp i fremmed valuta 4% (+ transaction fee of 3,50 NOK)
Overføringsgebyr 16,00 NOK

* De to første transaksjonsgebyrene skal frafalle

14. Tvister med forhandlere
Dersom du har tvister om kjøp gjort ved bruk av gavekortet ditt, så bør du ordne dette med selger eller personen du kjøpte varer eller servicer av. Vi er ikke ansvarlig for kvalitet, sikkerhet, lovlighet eller andre aspekter når det gjelder varer eller servicer som er kjøpt med gavekortet ditt. Husk at når du har brukt gavekortet ditt til å gjøre et kjøp, så kan vi ikke stoppe transaksjonen.

15. Kundeservice
Har du spørsmål angående kortet ditt, så kan du kontakte kundeservice på hello@paygoo.no;

16. Klager
Dersom du er misfornøyd på noen måte med kortet ditt eller måten det håndteres på, bør du først kontakte kundeservice på hello@paygoo.no;.
Blir ikke klagen din håndtert tilfredsstillende, ber vi deg om å kontakte EML på cardsupport@emlpayments.com.
Er du fortsatt ikke tilfreds, kan du også kontakte og forklare bekymringene dine til Financial Services and Pensions Ombudsman hos 3rd Floor, Lincoln House, Lincoln Place, Dublin 2, D02 VH29. Telefon: +353 (0)1 567 7000 og e-post: info@fspo.ie eller bruke deres online-tilbud til å sende inn en klage.

17. Kompensasjon
Gavekortet er et produkt med elektroniske penger (e-penger) og selv om det er et produkt som er regulert av Central Bank of Ireland, finnes det ingen kompensasjonsordning for å dekke tap som kreves i forbindelse med gavekortet.

18. Tildeling
Vi kan når som helst tildele fordelene og byrdene av disse vilkår og betingelser til et annet selskap, og gi deg to (2) måneders varsling om dette på forhånd. Rettighetene dine påvirkes ikke, dersom vi gjør dette.

19. Utskillelse
Hvis noen del av disse V&B, av en eller annen grunn, anses å være ulovlige, ugyldige eller ikke kan håndheves - (i) skal den delen leses ned i den grad det er nødvendig for å bevare opprettholdelsen, og hvis den ikke kan leses ned, skal den skilles, og (ii) lovligheten, gyldigheten og håndhevelsen av resten av disse V&B vil ikke bli påvirket derav og skal forbli i full kraft og virkning i størst mulig grad som loven tillater.

20. Personopplysninger
EML Money DAC og EML Payments AB blir referert til samlet som «vi», «oss» og «vår» i denne delen 20, og hver kan opptre i fellesskap til denne delen. Vi kan samle inn og beholder personopplysninger om deg, slik at vi kan betjene kortet ditt, tilhørende kortkonto og håndtere alle henvendelser du skulle ha.
Ved å bruke kortet ditt gir du oss uttrykkelig samtykke til at vi får tilgang til, behandler og lagrer all informasjon eller personopplysninger du gir oss eller Paygoo, med den hensikt å yte betalingstjenester til deg. Dette påvirker ikke våre respektive rettigheter og forpliktelser i henhold til gjeldende personvernlovgivning. Du kan trekke tilbake dette samtykket ved å stenge eller avslutte kortet ditt. Hvis du trekker tilbake samtykket på denne måten, vil vi slutte å bruke personopplysningene dine til dette formålet, men vi kan fortsette å behandle personopplysningene dine til andre formål hvis vi har andre lovlige grunner til å gjøre det, for eksempel hvis vi er juridisk forpliktet til å føre opptegnelser over transaksjoner.
Vi er også pålagt til å samle inn personopplysninger for å identifisere deg og bekrefte identiteten din. Uten din informasjon kan vi ikke stille kortet til rådighet for deg og du bør ikke søke om kortet.
Behandlingen av personopplysningene dine overvåkes av EML Money DAC og EML personvernerklæringer (som gjeldende) og kan bli funnet på https://www.perfectpaas.com/Help/PrivacyPolicy og https://emlpayments.com/privacy, og av Paygoo’s personvernerklæring (som gjeldende) som finnes på https://paygoo.no/personvernerklaering. Ved å akseptere disse V&B samtykker du til vilkårene til EML Money DAC og EML personvernerklæringer. For ytterligere informasjon ber vi deg om å kontakte kundeservice på hello@paygoo.no;

21. Gjeldende lov
Disse V&B er inngått på engelsk. All kommunikasjon med deg vil være på engelsk når det er mulig. Dersom disse vilkår og betingelser oversettes til et annet språk enn engelsk skal den engelskspråklige versjonen gjelde. Disse V&B og enhver tvist, prosedyre eller krav av hvilken som helst art som oppstår som følge av eller relatert til disse V&B (inkludert tvister eller krav utenfor kontrakten) skal styres av og tolkes i henhold til Irlands lover, og domstolene i Republikken Irland skal ha jurisdiksjon. Dette berører ikke rettigheter du har i henhold til obligatorisk og gjeldende forbrukerlov.

22. Beskyttelse av midler
Som en ansvarlig utsteder av e-penger, forsikrer EML Money DAC at når dine midler mottas, settes de inn på en sikker konto, spesielt med det formål å innløse transaksjoner som er gjort med ditt gavekort. Dersom EML Money skulle bli insolvente, vil midler som du har lastet inn og som har blitt satt inn av EML Money DAC være beskyttet mot krav fra kreditorer.

23. Utsteder av gavekort
Gavekortet ditt er utstedt av EML Money DAC «utsteder»), som har hovedkontor i Second Floor, La Vallee House, Upper Dargle Road, Bray, Co. Wicklow, A98 W2H9, Republikken Irland som er autorisert av sentralbanken i Irland under Forskriftom elektroniske penger 2011 (register ref: C95957).