Aktiver kortet her
Hent PIN-koden her
Sjekk saldo her
Om Paygoo Prepaid MasterCard® Reload

MANGE BRUKSOMRÅDER
Paygoo Prepaid MasterCard® Reload kan brukes til å betale for tjenester og handle varer, i tillegg til å overføre penger fra et reload-kort til et annet. Betalingskortet egner seg spesielt godt til netthandel, utenlandsreiser og når du vil ha kontroll på dine kostnader.

ENKELT Å ANSKAFFE
Paygoo Prepaid MasterCard® Reload kan kjøpes hos Narvesen, 7-Eleven og Shell/7-Eleven, hvor du lader kortet med et valgfritt beløp mellom 200 NOK og 2 000 NOK.

INGEN KREDITTSJEKK NØDVENDING!
Du trenger ikke å gå igjennom kredittsjekk.

ENKELT Å BRUKE
Med Paygoo Prepaid MasterCard® Reload kan du handle på nett og i alle butikker som aksepterer kort fra MasterCard.

SLIK VIRKER DET
1. Kjøp betalingskortet: Kjøpet kan gjøres hos en av våre mange forhandlere.
2. Aktiver: Betalingskortet aktiveres enkelt på nett.
3. Load: Du lader betalingskortet enkelt hos forhandler.
4. Bruk: Du handler på nett og i alle butikker som aksepterer kort fra MasterCard.
5. Reload: Ved behov kan betalingskortet enkelt lades hos forhandler.

FINN FORHANDLER

 


 

Gebyrer og grenser

Gebyrer og grenser
Gebyr ved kjøp av kortet - 99 NOK
Administrasjonsavgift - 29 NOK
Gebyr for hvert enkelt kort utstedt til en ytterligere kortinnehaver, og eventuelle erstatningskort - 125 NOK
Gebyr for innløsning/oppsigelse - 125 NOK
Serviceavgifter (motta PIN-kode, sjekke saldo og få transaksjonsoversikt) - 5 NOK
Inaktivitetsgebyr (etter 24 mnd med inaktivitet) - 50 NOK per mnd

Kortgrenser (anonymt kort)
Maksimal saldo til enhver tid - 2 000 NOK
Maks månedlig påfylling - 2 000 NOK
Maks årlig påfylling - 2 000 NOK
Maks daglig påfylling - 2 000 NOK
Uttaksgrense i minibank - Ikke mulig

Kortgrenser (SDD profil)
Maksimal saldo til enhver tid - 2 000 NOK
Maks månedlig påfylling - 2 000 NOK
Maks årlig påfylling - 20 000 NOK
Maks daglig påfylling - 2 000 NOK
Uttaksgrense i minibank (kun innland) - 900 NOK per kort

Kortgrenser (FDD profil)
Maksimal saldo til enhver tid - 500 000 NOK
Maks månedlig påfylling - 100 000 NOK
Maks årlig påfylling - 500 000 NOK
Maks daglig påfylling - 45 000 NOK
Daglig uttaksgrense i minibank - 10 000 NOK
Månedlig uttaksgrense i minibank - 30 000 NOK
Årlig uttaksgrense i minibank - 250 000 NOK

Transaksjonsgebyrer
Gebyr ved kjøp i kortets valuta - 3 NOK
Tjenesteavgift (kommisjon) for kjøp i annen valuta enn kortets valuta - 4%

Gebyrer ved kontantuttak
Gebyr ved minibankuttak i kortets valuta (MERK: Minibankselskaper kan kreve tilleggsgebyrer) - 1,5% + 15 NOK
Gebyr ved minibankuttak i en annen valuta enn kortets valuta (MERK: Minibankselskaper kan kreve tilleggsgebyrer) - vekslingsgebyr (4%) + 1,5% av uttakssum + 15 NOK

Løpende tjenester
Gebyr for mottak av oversikt i papirformat - 125 NOK
Årsavgift - 95 NOK

Bruksvilkår

1. Kortet
1.1 Disse vilkårene gjelder for enhver innehaver av Paygoo Reload ("kortet"). Ved å bruke kortet bekrefter du at du samtykker i disse vilkårene.
1.2 Kortet promoteres av Paygoo AS (co-brand-partner) og utstedes av Wirecard Card Solutions Limited, med registrert kontor: 3rd Floor, Grainger Chambers, 3-5 Hood Street, Newcastle upon Tyne, NE1 6JQ. Registrert i England med nr. 07875693. Autorisert og regulert i Storbritannia av Financial Conduct Authority for utstedelse av elektroniske penger (Virksomhetens referansenummer: 900051).
1.3 Du vil søke om kortet i en oppgitt valuta. Alle referanser til denne valutaen i disse vilkårene er relevante for deg.
1.4 Kortet er et produkt for elektroniske penger og omfattes som sådan ikke av britiske Financial Services Compensation Scheme. Dersom Wirecard Card Solutions Ltd mot formodning skulle bli insolvent, kan pengene på kortet bli verdiløse og ubrukelige, og du vil kunne tape penger som følge av dette.
1.5 Disse vilkårene er tilgjengelig elektronisk på www.paygoo.no. Du kan be om en kopi av disse vilkårene når som helst i vilkårenes gyldighetsperiode.

2. Definisjoner
I disse vilkårene skal følgende ord og uttrykk ha følgende betydning:
Minibank – en minibank eller kontantautomat
Virkedag – en virkedag mellom og inkludert mandag til fredag, mellom kl. 09.00 og 17.00 (britisk tid), bortsett fra offentlige fri- eller helligdager i England og Wales
Kort – ditt Paygoo MasterCard Reload Kort forhåndsbetalte kort (inkludert eventuelle sekundære/tilhørende kort eller erstatningskort)
SDD – Laveste bruksgrense (20 000 NOK årlig). Oppnås ved å legge inn dine persondata på www.paygoo.no.
FDD - Høyeste bruksgrense (500 000 NOK årlig). Oppnås ved å legitimere deg gjennom BankID.
Betalingsnettverk – MasterCard
Gebyrer – en rekke ulike typer kostnader som kan kreves for kjøp og løpende bruk av kortet
PIN-kode – personlig identifikasjonsnummer, dvs. sikkerhetsnummeret som skal brukes med kortet
Kortverdi – den maksimale pengeverdien som kan holdes på kortet til enhver tid
Leverandør – en forhandler, kjøpmann eller annen leverandør av varer og/eller tjenester som aksepterer betaling ved bruk av kort, kortnummer, PIN-kode eller kort og signatur
Oversiktstabell – oversikt over gebyrer, grenser og begrensninger knyttet til kortet
Leverandørens bank – banken som brukes av leverandøren i forbindelse med mottak av utbetalinger knyttet til transaksjoner
Paygoo MasterCard Reload brukskort– et kort med egenskapene fastsatt i bestemmelse 3.2
Identitetsbekreftelse – bekreftelse av din personlige identitet og adresse ved elektronisk verifisering av opplysninger om deg eller dokumentasjon på identitet
Vi/Oss/Vår(e) – Paygoo AS
År – tolvmånedersperioden etter datoen kortet utstedes til deg, og hver påfølgende tolvmånedersperiode
Du/Din(e) – personen eller personene som har mottatt kortet og er autorisert til å bruke det i henhold til vilkårene i denne avtalen

3. Påfylling
3.1 Tabellen nedenfor viser hvordan du kan betale for og fylle på kortet ditt når du mottar det, og hvordan du kan fylle på mer penger senere

Ved kjøp Metode NOK
Kjøp I fyfisk butikk 99 NOK
  I fysisk butikk 99 NOK
  Debetkort 99 NOK
Påfyll Kredittkort Minste påfyllingsbeløp - 200 NOK
Maksimal enkelt påfylling - 10 000 NOK
  Påfyll I fysisk butikk Minste påfyllingsbeløp - 200 NOK
Maksimal enkelt påfylling - 2 000 NOK
  Debetkort Minste påfyllingsbeløp - 200 NOK
Maksimal enkelt påfylling - 2 000 NOK

3.2 For å fylle på kortet med kredittkort eller vanlig betalingskort må du bruke et kreditt- eller betalingskort som er utstedt av et regulert finansinstitusjon i Storbritannia eller EØS, og som er registrert på samme adresse som det aktuelle kortet.
3.3 Hvor lang tid det tar før saldoen på kortet oppdateres når du fyller på penger, avhenger av hvilken metode du bruker, og tiden det tar å sende pengene til utstederen. Hvis utstederen mottar pengene på en virkedag, vil kortet ditt oppdateres med beløpet samme virkedag. Hvis utstederen mottar pengene på en dag som ikke er en virkedag, vil utstederen oppdatere saldoen neste virkedag. Du kan for eksempel sjekke overføringstiden hos banken din eller kredittkortselskapet ditt dersom du betaler fra en bankkonto eller et kredittkort.
3.4 Når du fyller penger på kortet ditt, utføres betalingen i samme valuta som kortets valuta. Denne valutaen kan være en annen enn betalingskortets valuta. Valutakursen for transaksjonen vil fremgå av kortutskriften. Valutakurser kan endres, og dagens valutakurs er ikke nødvendigvis den samme som den kursen som ble brukt ved påfyllingen av kortet.

4. Bruk av kortet
4.1 Kortet er et forhåndsbetalt produkt som kan brukes til å betale for varer og tjenester hos forhandlere som aksepterer MasterCard. Kortet skal presenteres på betalingstidspunktet. Du kan bruke kortet til å betale for hele eller deler av kjøpet.
4.2 Når du mottar kortet, må du registrere kortet og oppgi dine personlige opplysninger, med mindre du har hatt et annet kort som er mistet eller stjålet, og du har rapportert tapet eller tyveriet til oss.
4.3 Du må ikke foreta kjøp som overstiger tilgjengelig saldo på kortet. Saldoen vil bli redusert med beløpet tilsvarende kjøpene du gjør. Hvis et kjøp tar deg over tilgjengelige midler eller gjeldende kortgrenser, som beskrevet i bestemmelse 3 (f.eks. uttaksgrense i minibank), vil transaksjonen bli avvist.
4.4 Du kan bruke kortet til å foreta kjøp i butikk, via Internett eller over telefon. Kortet kan brukes til å ta ut penger i minibanker. Kontantuttak i butikk er ikke mulig. Kortet er ikke et debetkort som understøttes av bankkonto og er ikke på noen måte knyttet til en bankkonto. Det er heller ikke et garantikort, betalingskort eller kredittkort. Du vil ikke tjene opp renter på penger som er fylt på kortet.
Du kan ikke bruke kortet for:
4.4.1 forhåndsgodkjente regelmessige betalinger
4.4.2 transaksjoner ved ubemannede bensinstasjoner
4.4.3 transaksjoner for kontanter (annet enn minibankuttak) som for eksempel kontantuttak, kontanter fra en bank, pengeanvisninger, reisesjekker eller utenlandsk valuta
4.4.4 ulovlige formål
4.5 Kortet kan ikke brukes i situasjoner der det ikke er mulig for leverandøren å bekrefte elektronisk at du har tilstrekkelig saldo for transaksjonen. Det gjelder for eksempel transaksjoner på tog, båter og enkelte kjøp på flyreiser.
4.6 Vi kan stoppe, suspendere eller begrense kortet eller PIN-koden når vi har rimelig grunn til det, med hensyn til:
4.6.1 kortets, kortnummerets eller PIN-kodens sikkerhet
4.6.2 mistanke om uautorisert eller ulovlig bruk av kortet eller PIN-koden Før vi stopper, suspenderer eller begrenser kortet eller PIN-koden, vil vi om mulig informere deg om at vi har tenkt til å gjøre dette og hvorfor. Hvis vi ikke er i stand til å informere deg, vil vi gi deg beskjed så raskt som mulig etterpå. Kravet om å informere deg gjelder ikke i situasjoner der dette vil gå ut over rimelige sikkerhetstiltak eller hvis det ville vært ulovlig å gjøre det.
4.6.3 Hvis du innehar ett kort med SDD grense så kan du bare gjøre minibank uttak i Norge.
4.7 Vi er ikke ansvarlig for kvalitet, sikkerhet, lovlighet eller andre aspekter med hensyn til varer eller tjenester som kjøpes med kortet. Vi er ikke ansvarlige for at selgere eventuelt ikke aksepterer kortet.
4.8 Vi vil ikke utstede primærkortet under disse vilkårene til noen personer under 18 år. Vi kan tillate at du deler saldoen med flere kortinnehavere, så lenge disse er minst 13 år gamle.
4.9 Vi forbeholder oss retten til å blokkere brukersteder om vi finner det nødvendig.

5. Transaksjoner
5.1 Du samtykker i at all bruk av kortet, kortnummeret eller PIN-koden utgjør din autorisasjon og ditt samtykke til en transaksjon.
5.2 Mottakstidspunktet for en transaksjonsordre er det tidspunktet den mottas av oss. Hvis en transaksjonsordre mottas etter kl. 16 på en virkedag, vil den anses som mottatt påfølgende virkedag. Hvis mottaket ikke faller på en virkedag, vil den anses som mottatt påfølgende virkedag.
5.3 Du kan ikke stoppe en transaksjon etter at den har blitt overført til oss ved ditt samtykke til transaksjonen, eller så snart du har gitt ditt samtykke til leverandøren for en forhåndsgodkjent betaling.
5.4 Vi kan avvise en transaksjon eller suspendere eller avslutte retten til å fylle opp kortet. Vi kan gjøre dette hvis den aktuelle telefon- eller datamaskinforbindelsen er opptatt. Vi kan også gjøre dette:
5.4.1 hvis en transaksjon kan ta deg over den tilgjengelige saldoen på kortet
5.4.2 hvis en transaksjon kan ta deg over noen av dine kortgrenser
5.4.3 hvis vi har rimelig grunn til å tro at det er nødvendig for å etterleve reglene som gjelder for betalingssystemet kortet ditt er utstedt i henhold til
5.4.4 hvis vi har rimelig grunn til å tro at det er nødvendig for å etterleve lovverk eller opptre i henhold til god praksis

6. Transaksjoner i utenlandsk valuta
6.1 Hvis kortet brukes for transaksjoner i en annen valuta enn kortets valuta, vil gebyrer tilkomme.
6.2 Hvis du utfører en transaksjon i en annen valuta enn kortets valuta, vil vi konvertere beløpet til kortets valuta til gjeldende valutakurs i markedet eller en eventuell myndighetsbestemt valutakurs. Vi vil belaste deg for et tjenestegebyr (kommisjon); se oversiktstabellen.
6.3 Valutakurser kan endres, og valutakursen på transaksjonsdagen er ikke nødvendigvis den samme som kursen vi bruker når vi konverterer transaksjonskostnaden og trekker tjenestegebyret fra saldoen.
6.4 Den aktuelle valutakursen vil også gjelde for dette tjenestegebyret. Du kan sjekke hvilken valutakurs som ble brukt, som beskrevet i bestemmelse 7. Valutakursen og tjenestegebyret vil framgå av din elektroniske oversikt.

7. Slik sjekker du saldoen på kortet
7.1 For å sjekke den disponible saldoen på kortet ditt eller se en oversikt over transaksjonene dine kan du gå til www.paygoo.no å logge inn på mine sider eller ved å sende SALDO og kunde id til 2380. Sms tjenesten koster 5kr.

8. Når ditt kort utløper
8.1 Kortets utløpsdato er trykt på kortet. Du må ikke bruke kortet etter utløpsdatoen, og du vil ikke være i stand til å fylle mer penger på kortet. Kort som tilhører ytterligere kortinnehavere, utløper på samme dato som den primære kortinnehaverens kort.
8.2 Hvis du har brukt kortet ditt i løpet av de to siste ukene før utløpsdatoen, vil vi sende deg en e-post for å informere deg om at vi vil overføre utestående saldo til et nytt kort automatisk. Det nye kortet vil bli utstedt til deg gratis og sendt til den adressen du har gitt oss under bestemmelse 15.3, innen to uker etter utløpsdatoen. Denne fornyelsen vil ikke gjelde for ytterligere kortinnehaveres kort. Gi oss beskjed hvis du ikke vil at kortet skal fornyes. For å gjøre dette kan du sende oss en mail på hello@paygoo.no.
8.3 Hvis kortet ditt ikke har vært brukt i løpet av de åtte siste ukene før utløpsdatoen, vil du få tilsendt en e-post med spørsmål om du vil erstatte dette kortet og beholde den eksisterende saldoen på det. Hvis du ber om at vi gjør dette, vil du få utstedt et nytt kort innen to uker. Et erstatningskortgebyr kan tilkomme (se oversiktstabellen).
8.4 Hvis du fornyer kortet i situasjoner som dekkes av bestemmelse 8.2 eller 8.3, vil denne avtalen fortsatt gjelde.
8.5 Hvis du ber om at kortet ikke blir fornyet under bestemmelse 8.2 og 8.3 eller ikke ber om en erstatning under bestemmelse 8.4, vil du ikke kunne bruke kortet etter utløpsdatoen. Du kan løse inn eventuell utestående saldo på kortet opptil seks år etter utløpsdato ved å følge prosessen i punkt 9. Hvis kortet har gjenværende saldo mer enn seks år etter utløpsdatoen, vil denne ikke bli refundert.

9. Innløsning
9.1 Du kan løse inn hele eller deler av saldoen ved å sende oss en mail på hello@paygoo.no fram til datoen som er seks år etter utløpsdatoen som er trykt på kortet. Vi vil overføre alle innløste pengeverdier til en bankkonto i ditt navn. Vi kan be om at du beviser at kontoen er registrert i ditt navn.
9.2 Du vil bli belastet med et gebyr (se oversiktstabell) som dekker innløsningskostnadene ved hver enkelt innløsning hvis du løser inn hele eller deler av saldoen i følgende situasjoner:
9.2.1 når du ber om innløsning før kontrakten utløper
9.2.2 når du sier opp kontrakten før en kontrakfestet oppsigelsesdato
9.2.3 når du ber om innløsning senere enn ett år etter kontraktoppsigelsesdatoen
9.3 Du vil bli minnet om dette gebyret før en eventuell innløsning. Vær oppmerksom på at hvis saldoen er lik eller mindre enn det beløpet du ønsker å løse inn i situasjonene som er nevnt ovenfor, vil gebyret tilsvare saldoen, som vil bli redusert til null.
9.4 Du vil ikke bli belastet med et gebyr ved innløsning dersom:
9.4.1 vi sier opp denne avtalen
9.4.2 dersom anmodningen om innløsning skjer ved oppsigelse av avtalen eller inntil ett år etter denne datoen

10. Ytterligere kortinnehavere
10.1 Du kan be om at flere kortinnehavere får utstedt kort med tilgang til saldoen din. Vi vil kreve et gebyr per kort (se oversiktstabell). Dere vil ha én, felles balanse. Et ekstrakort kan bare motta penger (fylles på) ved overføring fra primærkortet. Alle transaksjoner eller gebyrer trekkes fra din saldo.
10.2 Du må oppgi navn, adresse og fødselsdato for ytterligere kortinnehavere, og du må ha fått deres tillatelse til å oppgi denne informasjonen.
10.3 Eventuelle ytterligere kortinnehavere må være minst 13 år gamle. Det er ditt ansvar å godtgjøre dette overfor oss, og vi kan be om aldersbevis.
10.4 Du må sørge for at eventuelle ytterligere kortinnehavere oppfyller kravene i disse vilkårene med hensyn til deres kort.
10.5 Du må forsikre deg om at eventuelle ytterligere kortinnehavere under 18 år ikke bruker et kort for noe formål som er forbudt for personer under 18 år, for eksempel gambling, pornografi eller kjøp av alkohol.
10.6 Hvis kortet ditt utløper eller denne avtalen sies opp, vil tilgangen til saldoen opphøre for alle ytterligere kortinnehavere, og alle ytterligere kort vil utløpe eller termineres, etter hva som er aktuelt. Dette vil skje selv om utløpsdatoen som er trykt på slike kort, er en senere dato enn utløpsdatoen på ditt eget kort.

11. Ansvar
11.1 Du må signere kortet så snart du mottar det, og sørge for å oppbevare det trygt. Du må alltid sørge for:
11.1.1 at ingen andre bruker kortet ditt
11.1.2 at du ikke utleverer PIN-koden din eller skriver ned passord, PIN-kode eller noen annen sikkerhetsinformasjon du har gitt oss, med mindre du gjør dette på en måte som gjør det umulig for uvedkommende å gjenkjenne slike opplysninger
11.1.3 at du bare fremviser kortet eller oppgir kortnummer eller PIN-kode for å utføre (eller forsøke å utføre) en transaksjon
11.2 Hvis du mister eller blir frastjålet kortet ditt, hvis noen andre får tak i PIN-koden, eller hvis du tror at kortet ditt, kortnummeret eller PIN-koden kan bli misbrukt, må du:
11.2.1 ringe oss så snart som mulig på +47 906 59 500 (døgnåpen telefon), slik at vi kan sperre kortet og PIN-koden
11.2.2 skrive til oss innen syv dager (hvis vi ber om dette) for å bekrefte at du har mistet kortet eller at det er misbrukt adressen er Paygoo AS, Dronning Eufemias gate 16, 0191 OSLO
11.2.3 slutte å bruke kortet, kortnummeret eller PIN-koden umiddelbart Hvis du finner kortet etter at du har rapportert det som tapt, stjålet eller misbrukt, må du klippe det opp og gi oss beskjed så snart du kan.
11.3 Hvis kortet ditt, et kort som tilhører en ytterligere kortinnehaver, eller et erstatningskort blir mistet eller stjålet, kan du be om et nytt kort etter du har gitt beskjed om det, ved å sende oss en mail på hello@paygoo.no. Vi vil kreve et gebyr for erstatningskortet. Dette er beskrevet i oversiktstabellen.
11.4 Hvis kortet mistes, stjeles eller ødelegges, er du ikke ansvarlig for en annen persons bruk av kortet, kortnummeret eller PIN-koden, med mindre:
11.4.1 du samtykket til at vedkommende hadde kortet ditt, kortnummeret eller PIN-koden, eller ved grov uaktsomhet eller uforsiktighet ikke overholdt bestemmelse 11.1 (i så fall kan det hende du er ansvarlig for all bruk som skjer før du gir oss beskjed i samsvar med disse vilkårene
11.4.2 du handlet bedragersk (i den grad loven tillater det), kan du da være ansvarlig for misbruk av kortet, kortnummeret eller PIN-koden
11.4.3 Du kan bare bli holdt ansvarlig for maks 380kr som følge av transaksjoner som oppstår fra bruk av et tapt eller stjålet kort, eller fra urettmessig bruk av betalingsinstrumentet der kortinnehaveren ikke har klart å oppbevare kortets sikkerhetsfunksjoner trygt. Ansvarsgrensen på 380kr gjelder for hvert enkelt tilfelle av tap, tyveri eller uriktig bruk – ikke per transaksjon.
11.5 Hvis kortet er brukt uten din tillatelse eller er tapt, stjålet eller du har mistanke om at kortet kan bli misbrukt, kan vi komme til å utlevere all informasjon som vi med rimelighet mener kan være relevant, til politiet.
11.6 Vi vil ikke være ansvarlige for:
11.6.1 unormale eller uforutsette omstendigheter utenfor vår kontroll (for eksempel en svikt i datasystemer på grunn av forhold utenfor vår kontroll eller streik på grunn av forhold utenfor vår kontroll) hvis dette hindrer oss i å tilby tjenesten som normalt
11.6.2 personer som nekter å akseptere (eller forsinket aksept av) kortet, kortnummeret eller PIN-koden
11.6.3 at en minibank ikke utsteder kontanter. Vi vil ikke være ansvarlig for hvordan du får informasjon om eventuelle avslag eller forsinkelser.
11.7 Ved feil eller tvister om transaksjoner ber vi deg sende oss en mail på hello@paygoo.no.

12. Endring av vilkårene
12.1 Vi kan komme til å endre noen av disse vilkårene, herunder gebyrer og kostnader, eller innføre nye vilkår. Hvis vi gjør endringer, gir vi deg skriftlig beskjed to måneder i forveien på e-post.
12.2 Hvis vi endrer disse vilkårene, vil de nye vilkårene være tilgjengelige på www.paygoo.no fra den datoen endringen finner sted.
12.3 Du anses som å ha akseptert eventuelle endringer i disse vilkårene med mindre du varsler oss om eventuelle innvendinger før den foreslåtte endringsdatoen.
12.4 Hvis du gir oss beskjed om at du ikke godtar endringene før den foreslåtte endringsdatoen, skal denne avtalen opphøre umiddelbart, og du kan løse inn den totale saldoen uten ekstra kostnad i henhold til bestemmelse 9.4.2.

13. Angrerett
13.1 Hvis du ombestemmer deg med hensyn til korteierskapet, kan du avbryte det innen 14 dager fra den datoen du mottar en bekreftelse på at søknaden din er godkjent, ved å sende oss en mail på hello@paygoo.no. Vi vil kreve gebyrer dersom du kansellerer kortet i denne perioden. Vi refunderer eventuell gjenværende saldo på kortet samt alle gebyrer du har betalt.
13.2 Vi vil refundere deg i kortets valuta.

14. Terminering av avtalen
14.1 Vi kan avslutte denne avtalen når som helst. Med mindre det foreligger spesielle omstendigheter, vil vi gi deg skriftlig varsel to måneder i forveien.
14.2 Du kan si opp denne avtalen i henhold til bestemmelsene 12.4 og 13 ved å sende oss en mail på hello@paygoo.no.
14.3 Hvis du ikke løser inn hele saldoen innen seks år etter kortets utløpsdato, avsluttes denne avtalen.

15. Generelt
15.1 Ved å inngå denne avtalen samtykker du i at vi kan bruke opplysninger om deg i samsvar med del 18 i disse vilkårene ("Slik bruker vi opplysningene dine").
15.2 Vi kan overvåke og/eller ta opp telefonsamtaler mellom deg og oss eller tjenesteleverandører.
15.3 Du må oppgi en e-postadresse samt postadresse og telefonnummer, og gi oss beskjed om eventuelle endringer.
15.4 Vi kan overføre våre rettigheter eller plikter i henhold til denne avtalen eller sette en annen person til å utøve dem. Du kan ikke overføre noen av dine rettigheter eller plikter under denne avtalen.
15.5 Vi kan utsette utøvelsen av våre rettigheter i henhold til denne avtalen uten å miste dem.
15.6 Hvis vi ikke kan håndheve et punkt eller en bestemmelse eller deler av et punkt eller en bestemmelse i denne avtalen, skal dette ikke påvirke noen av de andre punktene, bestemmelse eller de(n) andre delen(e) av punktet eller bestemmelsen.
15.7 Denne avtalen er underlagt norsk lovgivning. Språket i denne avtalen er norsk, og alle merknader og opplysninger i avtalen vil være på norsk.

16. Informasjon om betalingstjenester
16.1 Denne bestemmelsen (16) gjelder bare hvis leverandørens bank holder til innenfor EØS-området og betalingstjenestene som utføres, overføres i euro eller en annen gyldig EØS-valuta.
16.2 Vi vil sørge for at transaksjonene dine krediteres leverandørens bank eller at returnerte midler som følge av innløsning eller kansellering krediteres din bank innenfor disse tidsrammene:

Transaksjonstype Tidsramme
En transaksjon utført i en annen valuta enn NOK
eller
SEK eller En transaksjon som involverer flere ulike valutaer
Ved utgangen av fjerde virkedag etter den dagen transaksjonsordren mottas
Enhver annen transaksjon Ved utgangen av virkedagen etter den dagen transaksjonsordren mottas

16.3 Hvis du bruker kortet eller gir kortdetaljene til en leverandør for å utføre en transaksjon før du vet hvor mye som kommer til å bli belastet kortet, kan du ha rett til å be om en tilbakebetaling dersom beløpet er uventet høyt, forutsatt at du gir beskjed til Paygoo om dette innen åtte uker fra det tidspunktet transaksjonen trekkes fra saldoen din. Du vil imidlertid ikke ha rett til tilbakebetaling hvis du har blitt informert av oss eller leverandøren om transaksjonsbeløpet minst fire uker før transaksjonen skal trekkes fra saldoen din, og du har samtykket til transaksjonen.
Forsinkelser kan oppstå ved betalinger eller overføringer fra en person til en annen. I slike tilfeller kan du be oss om å ta kontakt med banken det gjelder, for å be om raskere behandling av overføringen (gjelder betalinger og overføringer innenfor EØS-området). Kun eksakte beløp autoriseres i betalingssituasjoner, hvor sluttsummen er foreløpig ukjent eller på annen måte utilgjengelig. Slike betalingssituasjoner kan forekomme hos for eksempel hoteller eller bensinstasjoner. Vi fristiller autorisasjonen umiddelbart når sluttsummen bekreftes og denne blir gjort tilgjengelig for oss.
16.4 Ved mottak av en slik anmodning under bestemmelse 16.3 kan vi kreve at du gir oss ytterligere informasjon slik at vi kan fastslå om vilkårene i bestemmelse 16.3 er oppfylt. Vi vil utføre en tilbakebetaling eller eventuelt begrunne hvorfor vi avviser en slik anmodning innen ti virkedager fra vi mottar en anmodning fra deg under bestemmelse 16.3 eller eventuell tilleggsinformasjon som kreves etter denne bestemmelsen.
16.5 Vi er ansvarlige for at transaksjonen utføres på riktig måte, med mindre vi kan bevise at transaksjonen ble mottatt av leverandørens bank, i hvilket tilfelle leverandørens bank er ansvarlig overfor leverandøren. Du kan be om at vi tar umiddelbare tiltak for å spore en feilaktig utført transaksjon og varsler deg om utfallet.
16.6 Når en leverandør initierer en transaksjon, er det leverandørens bank som er ansvarlig for at relevante opplysninger overføres til oss på riktig måte. Dersom leverandørens bank kan bevise at den ikke er ansvarlig for en transaksjon som har feilet eller er feilaktig utført, vil vi være ansvarlige overfor deg.
16.7 Hvis vi er ansvarlige for at et feilaktig beløp har blitt trukket fra saldoen din, vil vi rette opp feilen. Hvis vi er ansvarlige for at en transaksjon som du ikke har godkjent, blir trukket fra saldoen din, vil vi refundere beløpet for transaksjonen tilbake til kortet ditt og behandle transaksjonen som om den aldri fant sted. Du må informere oss om en uautorisert eller uriktig transaksjon så snart som mulig og i alle tilfeller ikke senere enn 13 måneder etter belastningstidspunktet. Hvis du ikke gjør det, er vi ikke ansvarlige.
16.8 Vi er ikke ansvarlige dersom du feilaktig identifiserer leverandøren ved en transaksjon. I slike tilfeller vil vi gjøre det som med rimelighet kan forventes av oss, for å tilbakeføre det aktuelle beløpet - gebyr kan tilkomme for å dekke våre kostnader i forbindelse med dette.

17. Klager og kontaktinformasjon
17.1 Hvis du ønsker å sende oss en klage eller kontakte oss av en annen grunn i tilknytning til disse vilkårene, kan du skrive til Paygoo AS, Dronning Eufemias gate 16, 0191 OSLO eller mail til hello@paygoo.no. Vi har rutiner slik at vi kan behandle klagen din raskt og på en rettferdig måte. Hvis du ikke er fornøyd med utfallet av klagen, kan du skrive til Financial Ombudsman Service, Exchange Tower, Harbour Exchange, London E14 9SR. Vi vil forsøke å behandle ferdig din klage innen 15 virkedager. Ved unormale omstendigheter kan det ta opp til 35 virkedager å behandle ferdig din klage (vi vil i så fall informere deg om dette).

18. Slik bruker vi opplysningene dine
18.1 Vi vil søke etter opplysninger om deg hos kredittopplysningsbyråer. Disse søkene gjøres for å sjekke identiteten din, og vi vil ikke utføre fullstendig kredittvurdering for dette formålet. Vi vil bruke et automatisert beslutningssystem til å vurdere søknaden din og bekrefte din identitet.
18.1.1 Hvis vi ikke klarer å bekrefte identiteten din på tilstrekkelig måte, kan det hende vi ber deg om å oppgi dokumentasjon som kan hjelpe oss med å bekrefte din identitet og adresse.
18.2 Kredittopplysningsbyråer kan sjekke informasjonen du oppgir mot eventuelle opplysninger i andre databaser (offentlige eller andre) de har tilgang til. En uregistrert forespørsel vil bli gjort. En uregistrert forespørsel er et søk som ikke gjøres for låneformål. Den påvirker ikke kredittverdigheten din hvis du skal søke om kreditt. Den ses ikke av andre långivere enn den som utfører søket. Den inkluderes på kredittrapporten, slik at du vet at søket ble gjort, men den påvirker ikke kredittverdigheten din hvis du skal søke om kreditt.
18.3 Hvis du gir oss uriktig eller unøyaktig informasjon og vi påviser svindel, vil vi registrere dette hos svindelforebyggende institusjoner. Politiet kan få tilgang til og bruke denne informasjonen.
18.3.1 Svindelforebyggende institusjoner vil dele informasjon med andre organisasjoner. Vi og andre organisasjoner kan få tilgang til og bruke informasjon registrert hos utenlandske svindelforebyggende institusjoner. Vennligst sende oss en mail på hello@paygoo.no hvis du ønsker flere opplysninger om slike kredittopplysningsbyråer og svindelforebyggende institusjoner.
18.3.2 Du har en juridisk rett til å få slike detaljerte opplysninger. Du har visse rettigheter med hensyn til innsyn i opplysningene vi har om deg. Skriv til: Paygoo AS, Dronning Eufemias gate 16, 0191 OSLO eller mail – hello@paygoo.no. Vi kan ta betalt for denne tjenesten.
18.4 Noen typer informasjon fra kredittopplysningsbyråer og svindelforebyggende institusjoner vil bli gitt til oss og andre organisasjoner, blant annet for følgende formål:
18.4.1 for å forhindre svindel og hvitvasking av penger ved å sjekke søknader om kreditt, kredittrelaterte eller andre fasiliteter, forslag og skademeldinger for alle typer forsikring, jobbsøknader og personalregistre, samt for å bekrefte identiteten din.
18.4.2 Opplysninger holdt av disse organisasjonene kan også brukes til andre formål ved særlig tillatelse fra deg eller under spesielle omstendigheter der det kreves ved lov eller tillatt i henhold til vilkårene i britiske Data Protection Act 2018 / GDPR.
18.5 Når du har en avtale med oss, kan vi bruke følgende typer opplysninger om deg:
18.5.1 opplysninger du gir oss, eller som vi allerede har om deg, herunder telefonnummer du ringer oss fra, som vi kan registrere
18.5.2 opplysninger vi mottar når vi skal ta en beslutning knyttet til søknaden din eller avtalen, herunder opplysninger vi mottar fra forespørsler og søk som gjøres i ditt navn hos kredittopplysningsbyråer og svindelforebyggende institusjoner
18.5.3 opplysninger (herunder detaljer om betalinger og transaksjoner) som vi kan ha om administrerte kontoer eller forsikringspoliser som du har hos eller gjennom oss
18.5.4 opplysninger vi mottar fra enhver aktør som har lov til å gi oss opplysninger om deg
18.6 Vi vil behandle, bruke, administrere, kontrollere, utlevere og registrere opplysninger om deg for å:
18.6.1 søke i registre hos kredittopplysningsbyråer og svindelforebyggende institusjoner (herunder opplysninger fra utlandet) for å kunne administrere kontoen din
18.6.2 administrere kontoer og forsikringspoliser, og administrere alle søknader, avtaler eller korrespondanse du kan ha med oss
18.6.3 gjennomføre, overvåke og analysere vår egen virksomhet
18.6.4 kontakte deg per post, telefon eller på annen måte om andre produkter og tjenester som vi tror kan være av interesse for deg – med mindre du forteller oss at du ikke ønsker å motta direkte markedsføring
18.6.5 bekjempe bedrageri, hvitvasking av penger, terrorisme og annen kriminalitet
18.6.6 etterleve lover eller forskrifter i ethvert land
18.7 Vi kan utlevere opplysninger om deg:
18.7.1 til enhver person som jobber for oss eller våre co-brand-partnere
18.7.2 til svindelforebyggende byråer
18.7.3 til enhver organisasjon som understøtter et eller flere av produktene våre som du bruker
18.7.4 til ethvert betalingssystem kortet ditt er utstedt under
18.7.5 til bestemte myndigheter med det formål å oppdage og forhindre terrorisme (herunder myndigheter utenfor Storbritannia), hvis en betaling behandles gjennom et verdensomspennende betalingssystem
18.7.6 til enhver person som vi overfører noen av våre rettigheter eller plikter til, i henhold til en avtale vi har med deg
18.7.7 til enhver tredjepart som du gir oss tillatelse til å gi opplysninger om deg til
18.8 Behandlingen av opplysningene dine, som beskrevet ovenfor, kan innebære å sende dem til andre land utenfor EØS, inkludert USA. I slike tilfeller er vi ansvarlige for å sørge for at opplysningene behandles konfidensielt.
18.9 Vi vil bare ha opplysninger om deg så lenge vi må eller i den grad det er nødvendig for å oppfylle juridiske forpliktelser (normalt ikke lenger enn fem år etter oppsigelse).

19. Oversikttstabell - Kostnader
Denne tabellen oppsummerer sentrale produktegenskaper og annen informasjon, og skal ikke erstatte vilkårene for bruk av produktet. Gebyrgrensene og -begrensningene som gjelder for hvert kort, er beskrevet nedenfor.

Gebyrer og grenser NOK
Gebyr ved kjøp av kortet 99
Administrasjonsavgift 29 NOK
Gebyr for hvert enkelt kort utstedt til en ytterligere kortinnehaver, og eventuelle erstatningskort 125 NOK
Gebyr for innløsning/oppsigelse 125 NOK
Alle SMS tjenester (per utgående sms) 5 NOK
Kortgrenser (anonymt kort)  
Maksimal saldo til enhver tid 2 000 NOK
Maks månedlig påfylling 2 000 NOK
Maks årlig påfylling 2 000 NOK
Maks daglig påfylling 2 000 NOK
Daglig uttaksgrense i minibank Ikke mulig
Årlig uttaksgrense i minibank Ikke mulig
Kortgrenser ( SDD profil)  
Maksimal saldo til enhver tid 2 000 NOK annual
Maks månedlig påfylling 2 000 NOK
Maks årlig påfylling 20 000 NOK
Maks daglig påfylling 2 000 NOK
Uttaksgrense i minibank (kun innland) 900 NOK
   
Kortgrenser ( FDD profil)  
Maksimal saldo til enhver tid 500 000 NOK annual
Maks månedlig påfylling 100 000 NOK
Maks årlig påfylling 500 000 NOK
Maks daglig påfylling 45 000 NOK
Daglig uttaksgrense i minibank 10 000 NOK
Månedlig uttaksgrense i minibank 30 000 NOK
Årlig uttaksgrense i minibank 250 000 NOK
Transaksjonsgebyrer  
Gebyr ved kjøp i kortets valuta 3 NOK
Tjenesteavgift (kommisjon) for kjøp i annen valuta enn kortets valuta 4%
Gebyrer ved kontantuttak  
Gebyr ved minibankuttak i kortets valuta. MERK: Minibankselskaper kan kreve tilleggsgebyrer. 1,5% of the amount + 15 NOK
Gebyr ved minibankuttak i en annen valuta enn kortets valuta. MERK: Minibankselskaper kan kreve tilleggsgebyrer. 5,5% + 15 NOK
Løpende tjenester  
Gebyr for mottak av oversikt i papirformat 125 NOK
Årsavgift 95 NOK
Kort inaktiv gebyr (tilkommer etter 24 mnd varighet) 50 NOK per mnd