Personvernerklæring

Behandling av personopplysninger
Vi behandler personopplysninger om deg når du besøker nettsiden vår, når du bruker et av våre produkter eller om du på annen måte er i kontakt med oss. I denne personvernerklæringen finner du informasjon om hvilke personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av dine personopplysninger.

Behandlingsansvarlig for personopplysninger som samles inn er Paygoo AS (org. nr. 916 390 424). Du må gjerne kontakte vår kundeservice, dersom du har spørsmål om vår behandling av lagrede opplysninger om deg. Vi besvarer din henvendelse så raskt som mulig (normalt innen 48 timer).

Hvorfor vi samler inn personopplysninger
Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål, avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg.

Vi samler inn personopplysninger for å kunne:
- Gi deg tilgang til våre produkter
- Sende deg relevant informasjon om våre produkter
- Besvare dine henvendelser til oss
- Forebygge og avdekke straffbare handlinger

Vi skal ha rettslig grunnlag for å kunne samle inn og bruke dine personopplysninger. Avtalen vi inngår ved at du tar i bruk våre produkter og eventuelt samtykke fra deg til å samle inn og bruke dine personopplysninger er å regne som rettslig grunnlag. Merk at vi er pålagt å overholde rettslige forpliktelser i henhold til gjeldende lovgivning og instruksjoner fra offentlige myndigheter.

Vi samler inn følgende personopplysninger:
- Fornavn og etternavn
- Mobilnummer og e-postadresse
- Fødselsdato
- Adresse

Personopplysningene samles inn gjennom skjemaer på våre nettsider og ved aktivering av våre produkter. Det er frivillig å gi fra seg denne informasjonen. Merk at vi kan være forhindret fra å gi deg tilgang til våre produkter, dersom du velger å ikke oppgi personopplysninger.

Hvordan informasjonen lagres og slettes
Personopplysninger vi samler inn lagres i sikre CRM-systemer og i kortplattformen vi benytter. Denne informasjonen behandles først og fremst av ansatte hos Paygoo, men kan også være tilgjengelig for utvalgte leverandører (databehandlere). Vi lagrer informasjonen så lenge det er nødvendig, for det formålet som personopplysningene ble innhentet for. Når avtalen opphører og når alle plikter som følger av avtalen er oppfylt, vil vi normalt være pålagt å lagre opplysningene videre i henhold til bokføringsloven (fra 3,5 år – 10 år) og hvitvaskingsloven (5 år). 

Du kan når som helst initiere sletting av opplysninger vi har lagret om deg (tilgang til våre produkter kan opphøre som følge av dette). Sletting av personopplysninger påvirker ikke lovligheten av en handling basert på samtykke, dersom handlingen er utført før samtykket er trukket tilbake. Merk at vi kan være pålagt å lagre opplysningene videre etter initiert sletting. Kontakt vår kundeservice dersom du likevel ønsker å slette dine personopplysninger fra våre systemer. Vi besvarer din henvendelse så raskt som mulig (normalt innen 48 timer).

Utsendelser av nyhetsbrev (e-post) og SMS
Vi kan se oss nødt til å sende deg relevant informasjon om våre produkter og ellers informere om vår virksomhet. Slike utsendelser skjer på grunnlag av samtykket du har gitt i forbindelse med registrering eller aktivering av våre produkter.

Bruk av informasjonskapsler (cookies)
Vi bruker informasjonskapsler for å samle inn informasjon om bruk av våre nettsider (dette gjelder for eksempel Min Side-løsningen). Dette er nødvendig for å kunne tilpasse nettsiden for besøkende og for å gjøre den mer brukervennlig – vi samler ikke inn sensitive opplysninger om deg i forbindelse med dette. Du kan når som helst gjøre endringer i nettleseren din og blokkere informasjonskapsler. Merk at du kan miste tilgang til deler av nettsiden ved å gjøre dette.

Forebygging og avdekking av straffbare handlinger
Personopplysninger kan brukes for å forebygge og avdekke straffbare handlinger som for eksempel hvitvasking, bedrageri og terrorhandlinger. Vi kan derfor være pålagt å enten innhente personopplysninger fra, eller utlevere personopplysninger til banker, finansinstitusjoner, politiet og andre offentlige myndigheter. Vi er også pålagt å rapportere mistenkelige opplysninger og transaksjoner til økokrim og andre offentlige myndigheter.

Utlevering av personopplysninger til andre
Vi bruker kun troverdige og seriøse leverandører (databehandlere) til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. Alle databehandlere har inngått avtaler (databehandleravtaler) med Paygoo AS om å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen. Vi gir ikke personopplysninger videre til utenforstående, med mindre det foreligger lovlig grunnlag for slik utlevering.

Vi benytter oss av følgende databehandlere:
- Visma Digital Commerce AS
- Wirecard Card Solutions Ltd
- Affinion International AS
- Global Processing Services Ltd
- MBXP ApS
- Azets Insight AS

Databehandlere utenfor EØS har (i tillegg til databehandleravtaler) inngått særskilte avtaler (standardkontrakter godkjent av EU-kommisjonen) med Paygoo AS. Vi samarbeider utelukkende med leverandører som er i stand til å ivareta dine rettigheter.

Dine rettigheter og klager
Du har rett til å kreve innsyn i personopplysningene vi har lagret om deg og hvordan disse behandles. Videre kan du blant annet kreve begrenset behandling av disse opplysningene, at vi retter eller sletter lagrede personopplysninger. Du kan lese mer om dine rettigheter på Datatilsynets nettside. Ta gjerne kontakt med vår kundeservice, dersom du ønsker å ta i bruk dine rettigheter. Vi besvarer din henvendelse så raskt som mulig (normalt innen 48 timer).

Du kan sende klage til Datatilsynet dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det som står beskrevet her, eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen. Du finner mer informasjon om hvordan du sender klage på Datatilsynets nettside.

Dataportabilitet
Ved automatisert behandling av personopplysninger (basert på samtykke eller som følge av avtalen), skal vi kunne eksportere og fremvise lagrede personopplysninger når forespurt - en slik forespørsel kan sendes til vår kundeservice. Vi besvarer din henvendelse så raskt som mulig (normalt innen 48 timer).

Endringer
Endringer i regelverket om behandling av personopplysninger kan medføre endringer i personvernerklæringen vår. Du vil bli informert om eventuelle endringer per nyhetsbrev (e-post) eller SMS. Ellers finner du oppdatert informasjon på vår nettside.