BRUKSVILKÅR

Generelle vilkår | Paygoo Gift | Paygoo Reload

Generelle vilkår for bruk av Paygoo sine digitale tjenester – Nettsider og Mobile tjenester

1. Behandling av personopplysninger
2. Forholdsregler mot bedrageri
3. Forbehold om feil og liknende på Paygoo sine digitale tjenester
4. Linker
5. Immaterielle rettigheter

1. Behandling av personopplysninger
Paygoo AS er underlagt taushetsplikt om kundeopplysninger. Overlevering av kundeopplysninger til en tredjepart kan likevel skje med samtykke fra kunden og hvor Paygoo er forpliktet i henhold til loven å overlevere slike opplysninger.

2. Forholdsregler mot bedrageri
Paygoo oppfordrer alle sine kunder til å sørge for god datasikkerhet på de enheter som brukes til Paygoos tjenester. Det vil si at en har et bevisst forhold til innstilling av enhetens brannmur og at en har et oppdatert virus- og antispywareprogram. Vær oppmerksom dersom påloggingssiden for mine sider har endret utseende eller det etterspørres annen informasjon enn det du normalt opplever.
Bransjen har opplevd at kriminelle forsøker å bedra kunder ved å lokke kunder til å oppgi personlig kode og passord på en nettside som kan minne om Paygoos.
Husk at alle personlige koder og passord må holdes hemmelig, også overfor personer som oppgir å representere Paygoo eller myndighetene. Paygoos ansatte vil aldri etterspørre slik informasjon. Paygoo oppfordrer også alle sine kunder til ikke å ha det personlige passord nedskrevet. Paygoo anbefaler videre å skifte passord med jevne mellomrom for å styrke sikkerheten.

3. Forbehold om feil og liknende på Paygoo sine digitale tjenester
Paygoo anser informasjonen i sine digitale kanaler som pålitelig, men kan likevel ikke garantere at informasjonen til enhver tid er korrekt, fullstendig eller tilgjengelig. Paygoo fraskriver seg ethvert ansvar for feil, mangler og manglende tilgjengelighet på sidene, og presiserer at slike feil ikke kan påberopes som grunnlag for noen form for krav mot Paygoo.

4. Linker
De linker som er lagt ut på våre nettsider har som formål å avhjelpe kundenes informasjonsbehov.
Paygoo påtar seg ikke noe ansvar for det materiale som er utarbeidet eller publiseres av tredjepart selv om sidene våre inneholder linker til slike sider. Tredjeparten har selv ansvaret for at publisering på sine nettsider er i overensstemmelse med lover og regler. Vi tar ikke ansvar for feil, mangler og manglende tilgjengelighet på slike sider.

5. Immaterielle rettigheter
Paygoo har alle immaterielle rettigheter til nettsidene, og uautorisert bruk av innholdet på sidene er ikke tillatt. Norsk rett regulerer forholdet mellom Paygoo og brukere av nettstedet www.paygoo.no, og eventuelle tvister avgjøres med verneting i Norge.

PAYGOO GIFT

1. Gavekortet
2. Definisjoner
3. Kjøp og aktivering av gavekortet
4. Bruk av kortet
5. Transaksjoner
6. Transaksjoner i utenlandsk valuta
7. Sjekke saldoen
8. Når kortet utløper
9. Innløsing
10. Ansvar
11. Endre disse vilkårene og betingelsene
12. Avslutte denne avtalen
13. Generelt
14. Informasjon om betalingstjenester
15. Klager og kontaktinformasjon
16. Slik bruker vi opplysningene dine
17. Oppsummeringsboks – gebyrer
18. Kontakte deg i et nødstilfelle

1. Gavekortet
1.1 Disse vilkårene og betingelsene gjelder for enhver innehaver av PAYGOO MasterCard® Gift-kortet (‘gavekortet’). Ved å bruke kortet godtar du disse vilkårene og betingelsene.
1.2 Gavekortet tilbys av Paygoo AS (samarbeidsmerkepartner) og utstedes av UAB PayrNet. UAB PayrNet er autorisert av Financial Conduct Authority til å utføre elektroniske pengetjenesteaktiviteter under (EMI) lisens 900594 i Storbritannia og (EMI) lisens LB001994 i Litauen.
1.3 Du vil kjøpe kortet i NOK. Alle referanser til denne valutaen i disse vilkårene og betingelsene er relevante for deg.
1.4 Det kan ikke settes ytterligere midler inn på gavekortet etter det opprinnelige kjøpet bortsett fra hvis en forhandler refunderer en transaksjon til gavekortet.
1.5 Gavekortet er et elektronisk valutaprodukt og dekkes som sådan ikke av det britiske Financial Services Compensation Scheme. Hvis UAB PayrNet mot formodning skulle bli betalingsudyktig, kan midlene dine bli verdiløse og ubrukelige, og som følge av det kan du tape pengene dine.
1.6 Disse vilkårene og betingelsene er tilgjengelige på Internett på www.paygoo.no. Du kan be om en kopi av disse vilkårene og betingelsene når som helst så lenge de gjelder.

2. Definisjoner
I disse vilkårene og betingelsene har følgende ord og begreper betydningene som vises ved siden av dem:
Minibank – betyr en automat for utbetaling av kontanter;
Virkedag – betyr en dag fra og med mandag til og med fredag mellom kl. 9 og 17 (britisk tid) unntatt for offentlige helligdager i England og Wales;
Gavekort – betyr Paygoo MasterCard Prepaid Gift-kortet ditt (inkludert erstatningskort);
Kortplan – betyr MasterCard;
Gebyrer – diverse kostnader som kan belastes for kjøp og fortsatt bruk av kortet;
PIN-kode – betyr personlig identifiseringsnummer, dvs. sikkerhetsnummeret som ble tildelt for bruk med kortet;
Lommebokverdi – betyr maksimumsverdien kortet kan ha til enhver tid;
Leverandør – en forhandler, kjøpmann eller annen leverandør av varer og/eller tjenester som godtar betaling via et kort, kortnummer, PIN-kode eller kort og signatur;
Oppsummeringsboks – delen som inneholder varsling om endringer, grenser og begrensninger knyttet til kortet;
Leverandørens bank – forretningsbanken som brukes av leverandøren for å motta betalinger fra transaksjoner.
Verifisering av identitet – betyr bekreftelse av din personlige identitet og adresse ved hjelp av elektronisk verifisering av informasjonen din eller ved å oppgi dokumentasjon av identitet.
Vi/oss/vår – betyr UAB PayrNet eller samarbeidsmerkepartnere som opptrer på vegne av oss;
År – 12-måneders periode fra datoen kortet ble utstedt til deg og hver påfølgende 12-måneders periode.
Du/deg/din – betyr personen / den ansatte som har mottatt kortet og er autorisert til å bruke kortet som beskrevet i vilkårene i denne avtalen.

3. Kjøp og aktivering av gavekortet
3.1 Ved kjøp er maksimumsverdien som kan fylles på kortet, 1500 NOK underlagt klausul 3.3 og 3.3.1. Gavekortet vil bli aktivert på kjøpsstedet, og pengene på gavekortet vil være tilgjengelige for bruk umiddelbart etter kjøp, men kortet må aktiveres før bruk. Dette kan enkelt gjøres på www.paygoo.no eller ved å tekste ACTIVATE <space> din kunde-ID til 2380.
3.2 Hvis gavekortet er kjøpt på Internett, er maksimumsverdien som kan fylles på på kortet, 1500 NOK underlagt klausul 3.3 og 3.3.1. Gavekortet må aktiveres. Du kan aktivere kortet via nettsiden vår www.paygoo.no eller via SMS ved å skrive inn AKTIVER og sende til 2380. Penger på gavekortet vil normalt være tilgjengelige for bruk umiddelbart etter aktivering.
3.3 Kortet kan ikke brukes på nytt på noen måte. Og når den opprinnelige påfyllingen er brukt, må kortet ødelegges ved å klippe det i to deler og kaste det i søppelet.
3.3.1 Ved registrering lagrer vi mobilnummeret ditt for identifiseringsformål.

4. Bruk av kortet
4.1 A Kjøperen av gavekortet kan bruke gavekortet eller gi det til en annen person som gave. Før bruk må gavekortet signeres på baksiden av personen som skal bruke gavekortet.

4.2 Gavekortet er beregnet på bruk i butikker, forhandlerutsalg i kjøpslandet. For Norge gjelder det Norge, og det samme gjelder for de svenske og finske gavekortene våre. Vis frem kortet når du skal betale for å bruke det. Bruk det til full eller delvis betaling av kjøpet. I sistnevnte tilfelle må du betale restbeløpet for kjøpet på en annen måte, for eksempel kontant eller betalings- eller kredittkort, forutsatt at forhandleren godtar en kombinasjon av betalingsmåter.
4.2.2 Det er ikke mulig å legge til ytterligere midler til gavekortet etter kjøp.
4.3 Du må ikke foreta kjøp som overskrider den tilgjengelige saldoen på gavekortet. Saldoen din vil bli redusert med beløpet for hvert kjøp du gjør. Hvis et kjøp tar deg over de tilgjengelige midlene eller kortgrensene som gjelder, kan transaksjonen bli avslått.
4.4 Gavekortet er ikke et betalingskort som støttes av en bankkonto, og det er på ingen måte knyttet til en bankkonto. Det er heller ikke et garantikort eller kredittkort. Du vil ikke tjene opp renter på midler på kortet.
4.4.1 Du må ikke bruke gavekortet til:
4.4.2 forhåndsautoriserte regelmessige betalinger;
4.4.3 transaksjoner for kontanter, for eksempel tilbakebetaling, kontanter fra en bank, pengeoverføringer, reisesjekker, utenlandsk valuta eller vekslingskontor eller noen ulovlige formål.
4.5 Kortet ditt kan ikke brukes i situasjoner der det ikke er mulig for leverandøren å verifisere på Internett om du har tilstrekkelig midler for transaksjonen. For eksempel transaksjoner på tog og skip og noen kjøp om bord på fly.
4.6 Vi kan stoppe, suspendere eller begrense kortet eller PIN-koden din av rimelige årsaker knyttet til:
4.6.1 sikkerheten til kortet, kortnummeret eller PIN-koden og
4.6.2 mistanke om uautorisert eller bedragersk bruk av kortet eller PIN-koden din. Vi vil hvis det er mulig informere deg før vi stopper, suspenderer eller begrenser kortet eller PIN-kortet om at vi har tenkt å gjøre det og årsakene til det. Hvis vi ikke har mulighet til å gjøre det, vil vi informere deg umiddelbart etterpå. Forpliktelsen til å informere deg gjelder ikke hvis det vil kompromittere rimelige sikkerhetstiltak eller hvis det vil være ulovlig å gjøre det.
4.7 Vi er ikke ansvarlige for kvaliteten, sikkerheten, lovligheten eller noe annet aspekt til noen varer eller tjenester som kjøpes med kortet. Vi er ikke ansvarlige hvis en forhandler nekter å godta kortet.
4.8 Vi vil ikke selge gavekortet under disse vilkårene og betingelsene til noen som er yngre enn 13 år.

5. Transaksjoner
5.1 Du gir samtykke til at kortet, kortnummeret eller PIN-koden din utgjør autorisasjonen og samtykket ditt til en transaksjon.
5.1.2 Vi vil ha rett til å anta at en transaksjon var autorisert av deg hvis magnetstripen på kortet ble sveipet av forhandleren, hvis det er en signert kassalapp eller hvis det er gitt relevant informasjon til forhandleren som gir dem mulighet til å behandle transaksjonen.
5.3 Du kan ikke stoppe en transaksjon etter at den er overført til oss med ditt samtykke til transaksjonen, eller når du har gitt samtykke til leverandøren for en forhåndsautorisert betaling.
5.3 Vi kan avslå en transaksjon. Vi kan gjøre det hvis den relevante telefon- eller dataforbindelsen er opptatt. Vi kan også gjøre dette hvis:
5.3.1 en transaksjon kan ta deg over de tilgjengelige midlene på kortet; eller
5.3.2 en transaksjon kan ta deg over en av kortgrensene; eller
5.3.3 vi har rimelig grunn til å tro at vi må gjøre det for å overholde reglene til betalingssystemet som kortet ditt er utstedt under eller
5.3.4 vi har rimelig grunn til å tro at det er nødvendig å gjøre det for å overholde en lov eller som god praksis.

6. Transaksjoner i utenlandsk valuta
6.1 Hvis gavekortet brukes til transaksjoner som ikke er i valutaen til kortet, vil det bli pålagt gebyrer.
6.2 Hvis du utfører en transaksjon i en annen valuta enn kortvalutaen, vil vi endre beløpet til kortvalutaen i samsvar med markedskursen eller en kurs som er fastsatt av en statlig myndighet. Vi vil pålegge et servicegebyr (kommisjon), se Oppsummeringsboks.
6.3 Vekslingskurser kan variere, og vekslingskursen som gjelder den datoen du utfører transaksjonen, er kanskje ikke den samme som vi bruker den datoen vi konverterer transaksjonsgebyret og trekker servicegebyret fra saldoen. Vekslingskursen som brukes, vil inkludere dette servicegebyret. Du kan sjekke vekslingskursen som er brukt som beskrevet i vilkår. Erklæringen på Internett vil vise vekslingskursen og servicegebyret.

7. Sjekke saldoen
7.1 Hvis du vil sjekke den tilgjengelige saldoen på kortet eller gå gjennom transaksjonene, kan du besøke www.paygoo.no eller bruke SMS-tjenesten vår ved å sende SALDO til 2380 (5 NOK per SMS). Du kan også sende en e-post til kundestøtten vår på hello@paygoo.no.

8. Når kortet utløper
8.1 Utløpsdatoen til kortet er trykt på kortet.
8.2 Du kan innløse eventuell utestående saldo på kortet opptil seks år etter utløpsdatoen ved å følge prosessen i vilkår 9. Hvis det er restsaldo på kortet i mer enn seks år etter utløpsdatoen, vil den ikke bli refundert.

8.3 Det vil ikke bli pålagt noen gebyrer på gavekortet etter at de tilgjengelige midlene er brukt opp.

9. Innløsing
9.1 Du kan innløse hele eller en del av saldoen din ved å sende en e-post til hello@paygoo.no inntil seks år etter utløpsdatoen som er skrevet på kortet, og vi vil overføre eventuelle uinnløste midler til en bankkonto i ditt navn. Vi vil be deg om å signere en skriftlig refunderingsforespørsel og sende oss kjøpsbevis for kortet før vi foretar overføringen. Vi kan også be om bevis på kontonavnet fra deg.
9.2 Du vil bli belastet et gebyr på 125 NOK for å dekke innløsingskostnader hver gang du innløser hvis du innløser hele eller en del av saldoen din på følgende tidspunkt:
9.2.1 hvis du ber om innløsing før kontrakten er utløpt;
9.2.2 hvis innehaveren av den elektroniske valutaen avslutter kontrakten før sluttdatoen for avtalen; eller
9.2.3 hvis du ber om innløsing mer enn ett år etter at kontrakten er utløpt.
9.3 Du vil bli minnet om dette gebyret før innløsing. Vær oppmerksom på at hvis saldoen din er lik eller mindre enn beløpet du vil innløse i omstendighetene som er nevnt ovenfor, vil gebyret være likt saldoen, som vil bli redusert til null.
9.4 Du vil ikke bli belastet et gebyr for innløsing hvis:
9.4.1 vi avslutter denne avtalen eller
9.4.2 forespørselen om innløsing er en avslutning av kontrakten på grunn av endringer i denne avtalen.

10. Ansvar
10.1 Gavekortet må signeres av brukeren så snart det er mottatt, og du må treffe tiltak for at det skal være sikkert. Du må alltid passe på å:
10.1.1 ikke la noen andre bruke kortet ditt;
10.1.2 ikke dele PIN-koden din og aldri skrive ned passord, PIN-koden eller noen sikkerhetsinformasjon du har gitt oss med mindre du gjør det på en slik måte at det er umulig for noen andre å gjenkjenne noe av den informasjonen;
10.1.3 bare gi fra deg kortet, kortnummeret eller PIN-koden for å gjennomføre (eller prøve å gjennomføre) en transaksjon og
10.2 hvis du mister kortet eller det blir stjålet eller noen andre finner ut PIN-koden eller sikkerhetsfunksjonene eller hvis du tror kortet, kortnummeret eller PIN-koden din blir misbrukt må du:
10.2.1 ringe oss uten unødvendige forsinkelser på +47 906 59 500 (GRATIS). Vi har en 24-timers tjeneste så vi kan blokkere kortet og PIN-koden din;
10.2.2 hvis vi ber deg om det, må du skrive til oss innen sju dager for å bekrefte tapet, tyveriet eller potensielt misbruk (adressen er Paygoo AS, Dronning Eufemias Gate 16, 0191 OSLO) og
10.2.3 slutte å bruke kortet, kortnummeret eller PIN-koden umiddelbart. Hvis du finner kortet etter at du har rapportert at det er mistet, stjålet eller misbrukt, må du ødelegge det og informere oss så snart du kan.
10.3 Hvis kortet ditt eller et erstatningskort er mistet eller stjålet, kan du be om et erstatningskort ved å sende en e-post til hello@paygoo.no etter at du har rapportert det. Vi vil avkreve et gebyr for erstatningskortet. Dette er beskrevet i Oppsummeringsboks.
10.4 Du er ikke ansvarlig hvis en annen person bruker kortet, kortnummeret eller PIN-koden din hvis de ikke har din tillatelse til det eller det er mistet, ødelagt eller stjålet, med mindre:
10.4.1 du har gitt samtykke til at den personen skulle ha kortet, kortnummeret eller PIN-koden din eller på grunn av grov uaktsomhet eller uforsiktighet ikke har oppfylt betingelse 10.1, i hvilket fall du kan være ansvarlig for eventuell bruk som skjer før du informerer oss i samsvar med disse betingelsene og vilkårene, eller
10.4.2 du har opptrådt bedragersk, i så fall kan du i den grad loven tillater det være ansvarlig for misbruk av kortet, kortnummeret eller PIN-koden.
10.4.3 du er bare ansvarlig opptil et beløp på 380 NOK som resultat av transaksjoner fra bruk av et mistet eller stjålet kort eller fra underslag av instrumentet der kortholderen ikke har holdt sikkerhetsfunksjoner for kortet sikre. Ansvarsgrensen på 380 NOK gjelder for hver forekomst av tap, tyveri eller underslag og ikke hver transaksjon.
10.5 Hvis kortet ditt brukes uten din tillatelse eller er mistet eller stjålet eller du tror kortet misbrukes, kan vi dele enhver informasjon som vi har rimelig grunn til å tro er relevant, med politimyndigheter.
10.6 Vi vil ikke bli holdt ansvarlige for:
10.6.1 eventuelle unormale eller uforutsigbare omstendigheter utenfor vår rimelige kontroll (for eksempel en svikt i datasystemer av årsaker som er utenfor vår rimelige kontroll, eller eventuelle arbeidskonflikter som skjer av årsaker utenfor vår rimelige kontroll) hvis dette hindrer oss i å levere den vanlige tjenesten;
10.6.2 eventuelle personer som nekter å godta eller anerkjenne (eller som utsetter å godta eller anerkjenne) kortet, kortnummeret eller PIN-koden din.
10.7 I tilfelle feil eller tvister om transaksjoner kan du sende oss en e-post på hello@paygoo.no.

11. Endre disse vilkårene og betingelsene
11.1 Vi kan endre hvilke som helst av disse vilkårene og betingelsene, inkludert gebyrer og belastninger, eller innføre nye vilkår. Hvis vi gjør noen endringer, vil vi gi deg skriftlig varsel to måneder på forhånd via e-post eller telefon. Hvis vi endrer disse vilkårene og betingelsene, vil de nye vilkårene og betingelsene være tilgjengelige på www.paygoo.no fra datoen endringen finner sted.
11.2 Du vil bli regnet som å ha godtatt eventuelle endringer i disse vilkårene og betingelsene med mindre du varsler oss om eventuelle innsigelser før den foreslåtte endringsdatoen.
11.3 Hvis du varsler oss om at du ikke godtar endringen fra du mottar varselet og til den foreslåtte endringsdatoen, avsluttes denne avtalen umiddelbar, og du kan i henhold til vilkår 9.4.2 innløse hele saldoen din på det tidspunktet uten gebyr.

12. Avslutte denne avtalen
12.1 Vi kan avslutte denne avtalen når som helst. Med mindre det er eksepsjonelle omstendigheter vil vi gi deg skriftlig varsel to måneder på forhånd.
12.2 Du kan avslutte denne avtalen ved å sende oss en e-post på hello@paygoo.no underlagt vilkår 11.4.
12.3 Hvis du ikke innløser hele saldoen innen seks år fra utløpsdatoen til kortet, avsluttes denne avtalen.

13. Generelt
13.1 Ved å inngå denne avtalen gir du samtykke til at vi kan bruke opplysningene dine i samsvar med delen ‘Slik bruker vi opplysningene dine’ i disse vilkårene og betingelsene, som beskrevet i vilkår 16.
13.2 Vi kan overvåke og/eller ta opp telefonsamtaler mellom deg og oss eller tjenesteleverandørene våre.
13.3 Du må gi oss en e-post- og postadresse og et telefonnummer og informere oss om eventuelle endringer.
13.4 Vi kan overføre rettighetene eller forpliktelsene våre under denne avtalen eller ordne det slik at en annen person implementerer rettighetene eller forpliktelsene våre under denne avtalen. Du kan ikke overføre noen av rettighetene eller forpliktelsene dine under denne avtalen.
13.5 Vi kan utsette å håndheve rettigheter under denne avtalen uten å miste dem.
13.6 Hvis vi ikke kan håndheve et avsnitt, et vilkår eller en del av et avsnitt eller vilkår under denne avtalen, vil det ikke påvirke noen av de andre avsnittene, vilkårene eller den andre delen av avsnittet eller vilkåret i denne avtalen.
13.7 Denne avtalen reguleres av lovene i England og Wales. Språket i den opprinnelige avtalen er engelsk, og alle varsler og all informasjon som gis under denne avtalen, vil være på engelsk.

14. Informasjon om betalingstjenester
14.1 Denne betingelsen (14) gjelder bare hvis banken befinner seg innenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS) og betalingstjenestene som utføres, er i euro eller en annen valuta som tilhører en EØS-medlemsstat.
14.2 Vi vil sørge for at en transaksjon som du gjør, krediteres til banken til leverandøren, eller at returnerte midler etter innløsing, sen gjennomføring av betalingstransaksjoner eller kansellering krediteres til banken din innen disse tidsfristene:

Type transaksjon

Tidsfrist

Transaksjon utført i en annen valuta enn euro (€) eller pund sterling (£) eller transaksjon som involverer mer enn én valuta

Innen slutten av den fjerde virkedagen etter dagen transaksjonsordren mottas

Alle andre transaksjoner

Innen slutten av virkedagen etter dagen transaksjonsordren mottas

Hvis du kan utføre betalinger direkte fra kontoen din til en annen person, og hvis en betaling du ba oss om å utføre innenfor EØS ankommer senere enn den skulle, kan du be oss kontakte mottakerbanken og be dem behandle den som om den var i tide.
14.3 Hvis du bruker kortet ditt eller oppgir kortinformasjonen til en leverandør for å gjøre en transaksjon før du vet beløpet som skal belastes kortet ditt, kan du har rett til å be om refusjon hvis beløpet er uventet stort, forutsatt at du informerer Paygoo AS innen åtte uker fra datoen trekkes fra saldoen, men du vil IKKE har rett til refusjon hvis du er informert av oss eller leverandøren om beløpet for den transaksjonen minst fire uker før transaksjonen skal trekkes fra saldoen din og du ga samtykke til transaksjonen.
For kortbaserte betalingstransaksjoner der du ikke ved det nøyaktige beløpet for betalingstransaksjonen når du autoriserer den, vil vi ikke blokkere midler på betalingsinstrumentet ditt med mindre du autoriserer det nøyaktige beløpet som skal blokkeres. Dette kan være tilfelle for betalinger du gjør på hoteller eller bensinstasjoner for eksempel.
Vi skal frigi eventuelle blokkerte midler uten unødvendige forsinkelser så snart vi vet det nøyaktige beløpet for betalingstransaksjonen og umiddelbart etter mottak av den relevante betalingsordren.

14.4 Ved mottak av en slik forespørsel under vilkår 14.3 kan vi be deg om å gi oss informasjonen for å vurdere om vilkårene i vilkår 14.3 er oppfylt. Innen 10 virkedager fra vi har mottatt en forespørsel fra deg under vilkår 14.3 eller mottatt eventuell tilleggsinformasjon som er påkrevd under dette avsnittet, vil vi gi en refusjon eller forklare hvorfor vi avslår forespørselen.
14.5 Vi er ansvarlige for korrekt gjennomføring av transaksjonen med mindre vi kan bevise at transaksjonen ble mottatt av banken til leverandøren, og i så fall er banken til leverandøren ansvarlig ovenfor leverandøren. Du kan be om at vi treffer tiltak umiddelbart for å spore en feil gjennomført transaksjon og varsler deg om resultatet.
14.6 Når en leverandør innleder en transaksjon, er det banken til leverandøren som er ansvarlig for korrekt overføring av de relevante detaljene til oss. Hvis banken til leverandøren kan bevise at den ikke er ansvarlig for en transaksjon som er mislykket eller gjennomført feil, vil vi være ansvarlige ovenfor deg.
14.7 Hvis vi er ansvarlige for at feil beløp for en transaksjon er trukket fra saldoen din, vil vi korrigere feilen. Hvis vi er ansvarlige for at en transaksjon som du ikke har autorisert, trekkes fra saldoen din, vil vi refundere transaksjonsbeløpet til saldoen din og behandle transaksjonen som om den aldri skjedde (vi kan belaste deg et rimelig gebyr for å dekke kostnadene våre for dette). Du må informere oss om en uautorisert eller feil transaksjon så snart som mulig og under ingen omstendigheter senere enn 13 måneder etter debetdatoen. Hvis du ikke gjør det, er vi ikke ansvarlige.
14.8 Vi er ikke ansvarlige hvis du identifiserer feil leverandør under en transaksjon. I så fall vil vi gjøre en rimelig innsats for å få tilbake midlene det gjelder.

15. Klager og kontaktinformasjon
15.1 Hvis du vil levere en klage eller kontakte oss av en annen grunn knyttet til disse vilkårene og betingelsene, kan du sende en e-post til hello@paygoo.no, Paygoo AS/AB, Dronning Eufemias gate 16, 0191 OSLO. Vi har prosedyrer på plass for å sikre at vi håndterer klagen din raskt og rettferdig. Hvis du imidlertid ikke er fornøyd med resultatet av klagen din, kan du skrive til Financial Ombudsman Service med adresse Exchange Tower, Harbour Exchange, London, E14 9SR.
Vi vil prøve å løse eventuelle klager du har om betalingsinstrumentet ditt eller tjenesten vi leverer til deg innen 15 virkedager fra vi mottar klagen din og i unntakstilfeller innen 35 virkedager (og vi vil informere deg hvis det er tilfelle).

16. Slik bruker vi opplysningene dine
16.1 Vi kan søke opp opplysningene dine hos kredittvurderingsselskaper eller svindelforebyggingsbyråer. Disse søkene er for å kontrollere identiteten din, og vi gjennomfører ikke fullstendige kredittvurderingskontroller eller kredittrangering for dette formålet. Vi kan bruke et automatisert beslutningssystem for å evaluere søknaden din og verifisere identiteten din.
16.1.1 Hvis vi ikke er i stand til å verifisere identiteten din på en tilfredsstillende måte, kan vi be deg levere dokumentbevis for å bidra til å bekrefte identiteten og adressen din.
16.2 Kredittvurderingsselskaper kan kontrollere informasjonen du oppgir mot eventuell informasjon i enhver database (offentlig eller annen) som de har tilgang til. Det vil bli gjort en uregistrert undersøkelse. En uregistrert undersøkelse er et søk som ikke er gjort for utlånsformål. Det kan ikke påvirke kredittvurderingen eller -rangeringen din når du søker om kreditt. Den ses ikke av andre utlånere enn den som utførte søket. Den inkluderes på kredittrapporten din slik at du vet at søket ble gjort, men det påvirker ikke kredittvurderingen eller -rangeringen din når du søker om kreditt.
16.3 Hvis du gir oss feil eller unøyaktig informasjon og vi oppdager svindel, vil vi registrere dette hos svindelforebyggingsbyråer. Politimyndigheter kan få tilgang til og bruke denne informasjonen.
16.3.1 Svindelforebyggingsbyråene vil dele registreringer med andre organisasjoner. Vi og andre organisasjoner kan få tilgang til informasjonen som er registrert av svindelforebyggingsbyråer i utlandet.
16.3.2 Send oss en e-post på hello@paygoo.no hvis du vil ha mer informasjon om disse kredittvurderingsselskapene og svindelforebyggingsbyråene. Du har juridisk rett til denne informasjonen.
16.3.3 Du har visse rettigheter til å få en kopi av alle opplysninger vi har om deg. Skriv til: hello@paygoo.no. Vi kan kreve et gebyr av deg for denne tjenesten.
16.4 Enkelte opplysninger som kredittvurderingsselskaper og svindelforebyggingsbyråer har, vil bli delt med oss og andre organisasjoner, for eksempel:
16.4.1 for å forhindre svindel og hvitvasking av penger ved å sjekke kredittsøknader, kredittrelaterte eller andre midler, forslag og krav om alle typer forsikring, jobbsøknader og personalfiler og for å verifisere identiteten din.
16.4.2 Informasjonen disse selskapene og byråene har, kan også brukes til andre formål som du gir spesifikk tillatelse til, eller i svært begrensede omstendigheter når loven krever det eller den britiske Data Protection Act 2018 / GDPR tillater det.
16.5 Når du har en avtale med oss, kan vi bruke følgende typer opplysninger om deg:
16.5.1 opplysninger om deg som du gir oss, eller som vi allerede har om deg, inkludert alle telefonnumre du ringer til oss fra, som vi kan registrere;
16.5.2 opplysninger vi mottar når vi treffer en avgjørelse om søknaden eller avtalen din, inkludert informasjon vi mottar fra forespørsler og søk som er gjort i ditt navn hos kredittvurderingsselskaper og svindelforebyggingsbyråer;
16.5.3 opplysninger (inkludert detaljer om betalinger og transaksjoner) vi måtte ha om en konto eller polise du har hos eller via oss og
16.5.4 opplysninger vi mottar fra noen som har tillatelse til å gi oss opplysninger om deg.
16.6 Vi vil behandle, bruke, administrere, kontrollere frigi og registrere opplysninger om deg for å:
16.6.1 søke i registrene til kredittvurderingsselskaper og svindelforebyggingsbyråer (inkludert opplysninger fra utlandet) for å administrere kontoen din;
16.6.2 administrere kontoene og polisene dine og administrere eventuelle søknader, avtaler eller korrespondanse du måtte ha med oss;
16.6.3 utføre, overvåke og analysere virksomheten vår;
16.6.4 kontakte deg via post, telefon eller på annen måte om andre produkter og tjenester som vi mener kan være av interesse for deg – med mindre du informerer oss om at du ikke ønsker å motta direkte markedsføring;
16.6.5 bekjempe svindel, hvitvasking av penger, terrorisme og annen kriminalitet og
16.6.6 følge lover eller forskrifter i et land
16.7 Vi kan dele opplysninger om deg:
16.7.1 med enhver person som jobber for oss eller samarbeidsmerkepartnerne våre;
16.7.2 med svindelforebyggingsbyråer;
16.7.3 med enhver organisasjon som støtter noen av produktene våre som du har;
16.7.4 med ethvert betalingssystem som vi utsteder kortet vårt under;
16.7.5 med visse myndigheter for å oppdage og forhindre terrorisme (inkludert myndigheter utenfor Storbritannia) hvis en betaling behandles gjennom et globalt betalingssystem;
16.7.6 med enhver person som vi overfører noen av rettighetene eller forpliktelsene våre til i forbindelsen med en avtale vi har med deg, og
16.7.7 med enhver som du godkjenner at vi gir opplysninger om deg til.
16.8 Behandling av opplysningene dine som beskrevet ovenfor kan medføre å sende dem til andre land utenfor EØS, inkludert Amerikas forente stater. I slike tilfeller er vi ansvarlige for å sørge for at opplysningene dine fortsatt er beskyttet.
16.9 Vi vil beholde opplysninger om deg bare så lenge vi trenger eller er forpliktet til for å oppfylle juridiske forpliktelser (vanligvis ikke mer enn fem år etter innløsing eller avslutning).

17. Oppsummeringsboks – gebyrer
Denne tabellen oppsummerer produktegenskapene og -informasjonen og er ikke ment å skulle erstatte vilkårene og betingelsene for produktet. Gebyrgrensene og -begrensningene som gjelder for hvert kort, er oppgitt nedenfor.
Grensestrukturen for kortet ditt er avhengig av om du har oppfylt identitetskravene og de tillatte geografiske forbruksgrensene knyttet til kortet.

Gebyrer Beløp
Prisen på Paygoo Gift 39 NOK
Transaksjonsgebyr (gjelder etter to transaksjoner) 3 NOK
Månedsgebyr (gjelder seks måneder etter kjøpet) 15 kroner per måned
Gebyr for erstatningskort fra Paygoo 125 NOK
Gebyr for innløsning (pengeoverføring fra Paygoo-kort til bank) 125 NOK
Gebyr for å overføre penger mellom kort 15 NOK
Paygoo Gift-inaktivitetsgebyr (etter 12 måneder uten gebyr) 35 kroner per måned
Servicegebyr (finne PIN-nummer, sjekke saldo og få transaksjonsoversikt via SMS) 5 NOK
Servicegebyr (kommisjon) for kjøp i utenlandsk valuta 4%
Kortgrenser Beløp
Maks. saldo, anonymt kort 1500 NOK
Maks. belastning på salgsstedet 1500 NOK
Maks. forbruk på en Internett-transaksjon 350 NOK

18. Kontakte deg i et nødstilfelle
Vi må kanskje kontakte deg i et nødstilfelle hvis vi har mistanke om eller avdekker at svindelaktivitet har forekommet på kontoen din (forutsatt at det ikke er forbudt ved lov) eller hvis vi blir utsatt for en sikkerhetstrussel. For å gjøre det kan vi (for eksempel) sende deg en tekstmelding i stedet for å ringe deg eller sende deg en e-post hvis vi mener det er den raskeste måten å kontakte deg på. Når vi kontakter deg, vil vi også gi deg informasjon om hvordan du kan redusere eventuell risiko for betalingsinstrumentet ditt til et minimum avhengig av typen sikkerhetstrussel.
Vi vil bruke den samme kontaktinformasjonen som du har gitt oss tidligere, når vi kontakter deg. Du må informere oss straks hvis personopplysningene eller kontaktinformasjonen din endres.

PAYGOO RELOAD

1. Kortet
2. Definisjoner
3. Fylle på kortet
4. Bruk av kortet
5. Transaksjoner
6. Transaksjoner i utenlandsk valuta
7. Sjekke saldoen
8. Når kortet utløper
9. Innløsing
10. Flere kortinnehavere
11. Ansvar
12. Endre disse vilkårene og betingelsene
13. Kanselleringsrettigheter
14. Avslutte denne avtalen
15. Generelt
16. Informasjon om betalingstjenester
17. Klager og kontaktinformasjon
18. Slik bruker vi opplysningene dine
19. Oppsummeringsboks – gebyrer
20. Kontakte deg i et nødstilfelle
21. Internasjonale betalinger

1. Kortet
1.1 Disse vilkårene og betingelsene gjelder for enhver innehaver av Paygoo MasterCard Reload-kortet (‘Reload-kortet’). Ved å bruke kortet godtar du disse vilkårene og betingelsene.


1.2 Gavekortet tilbys av Paygoo AS (samarbeidsmerkepartner) og utstedes av UAB PayrNet. UAB PayrNet er autorisert av Financial Conduct Authority til å utføre elektroniske pengetjenesteaktiviteter under (EMI) lisens 900594 i Storbritannia og (EMI) lisens LB001994 i Litauen.


1.3 Du vil søke på et kort i en oppgitt valuta. Alle referanser til den valutaen i disse vilkårene og betingelsene er relevante for deg.


1.4 Kortet er et elektronisk valutaprodukt og dekkes som sådan ikke av det britiske Financial Services Compensation Scheme. Hvis UAB PayrNet mot formodning skulle bli betalingsudyktig, kan midlene dine bli verdiløse og ubrukelige, og som følge av det kan du tape pengene dine.


1.5 Disse vilkårene og betingelsene er tilgjengelige på Internett på www.paygoo.no/se. Du kan be om en kopi av disse vilkårene og betingelsene når som helst så lenge de gjelder.

2. Definisjoner
I disse vilkårene og betingelsene har følgende ord og begreper betydningene som vises ved siden av dem:


Minibank – betyr en automat for utbetaling av kontanter;


Virkedag – betyr en dag fra og med mandag til og med fredag mellom kl. 9 og 17 (britisk tid) unntatt for offentlige helligdager i England og Wales;


Kort – betyr Paygoo MasterCard Reload Prepaid-kortet ditt (inkludert eventuelt sekundært kort/ følgekort eller erstatningskort);


SDD – lavere kortgrense. Første identifiseringsnivå. Du skriver inn navnet, fødselsdatoen og adressen din, og kortet registreres på grunnlag av det.


FDD – høyere kortgrense. Krever full identitetskontroll ved hjelp av bank-ID.


Kortplan – MasterCard


Gebyrer – diverse kostnader som kan belastes for kjøp og fortsatt bruk av kortet;


PIN-kode – betyr personlig identifiseringsnummer, dvs. sikkerhetsnummeret som ble tildelt for bruk med kortet;


Lommebokverdi – betyr maksimumsverdien kortet kan ha til enhver tid;


Leverandør – en forhandler, kjøpmann eller annen leverandør av varer og/eller tjenester som godtar betaling via et kort, kortnummer, PIN-kode eller kort og signatur;


Oppsummeringsboks – delen som inneholder varsling om endringer, grenser og begrensninger knyttet til kortet;


Leverandørens bank – forretningsbanken som brukes av leverandøren for å motta betalinger fra transaksjoner.


Paygoo MasterCard Reload Prepaid-kort – betyr et kort med egenskapene som er beskrevet i vilkår 3.2;


Verifisering av identitet – betyr bekreftelse av din personlige identitet og adresse ved hjelp av elektronisk verifisering av informasjonen din eller ved å oppgi dokumentasjon av identitet.


Vi/oss/vår – betyr PAYGOO AB/AS.


År – 12-måneders periode fra datoen kortet ble utstedt til deg og hver påfølgende 12-måneders periode.


Du/deg/din – betyr personen eller personene som har mottatt kortet og er autorisert til å bruke kortet som beskrevet i denne avtalen.

3. Fylle på kortet
3.1 Tabellen nedenfor beskriver måtene du kan betale for og fylle på kortet med når du mottar det og hvordan du kan fylle på det senere:

Når du betaler

Måte

Korttype NOK

Korttype NOK

Kjøp

Via butikker

99 NOK

99 NOK

Via butikker

99 NOK

99 SEK

Betalingskort

99 NOK

99 SEK

Påfylling

Kredittkort

Minimum enkel påfylling – 200 NOK
Maksimum enkel påfylling – 10 000 NOK

Minimum enkel påfylling – 200 NOK
Maksimum enkel påfylling – 10 000 NOK

Påfylling via butikker

Minimum enkel påfylling – 200 NOK
Maksimum enkel påfylling – 2 000 NOK

Minimum enkel påfylling – 200 NOK
Maksimum enkel påfylling – 2 000 NOK

Betalingskort

Minimum enkel påfylling – 200 NOK
Maksimum enkel påfylling (opptil tillatt lommebokverdi for kortet) – 2000 NOK

Minimum enkel påfylling – 200 NOK
Maksimum enkel påfylling (opptil tillatt lommebokverdi for kortet) – 2000 NOK

3.2 For å fylle på kortet ditt med kreditt- eller betalingskort, må du bruke et kreditt- eller betalingskort som er utstedt av en regulert finansinstitusjon i Storbritannia eller EØS, og som er registrert på samme adresse som dette kortet.


3.3 Tiden det tar til kortsaldoen din blir oppdatert når du fyller på kortet er avhengig av måten du bruker og tiden det tar før midlene blir sendt til utstederen. Hvis utstederen mottar midlene på en virkedag, blir kortet oppdatert med beløpet den samme virkedagen. Hvis utstederen mottar midlene på en dag som ikke er en virkedag, vil utstederen oppdatere saldoen din neste virkedag. Du kan sjekke overføringstiden for eksempel med banken eller kredittkortleverandøren din hvis du betaler fra en bankkonto eller et kredittkort.


3.4 Når det fylles midler på kortet ditt, gjøres betalingen i kortvalutaen. Valutaen du har valgt å fylle på kortet med, kan være forskjellig fra kortvalutaen. Kontoutskriften vil vise vekslingskursen som er brukt på datoen det ble fylt på kortet. Vekslingskurser kan variere, og vekslingskursen som gjelder når du sjekker, er kanskje ikke den samme som ble brukt for å konvertere midlene dine for å fylle på kortet.

4. Bruk av kortet
4.1 Kortet er et forhåndsbetalt produkt som kan brukes til å betale for varer og tjenester hos forhandlere som viser MasterCard-symbolet. Vis frem kortet når du skal betale for å bruke det. Bruk det for å betale for kjøpet helt eller delvis.


4.2 Når du mottar kortet, må du registrere det. Dette gjøres på nettsiden våre www.paygoo.no/se og ved å oppgi den personlige informasjonen med mindre kortet er mistet eller stjålet og du har rapportert tapet eller tyveriet til oss.


4.3 Du må ikke foreta kjøp som overskrider den tilgjengelige saldoen på kortet. Saldoen din vil bli redusert med beløpet for hvert kjøp du gjør. Hvis et kjøp tar deg over de tilgjengelige midlene eller kortgrensene som gjelder til enhver tid, og som er beskrevet i del 3 (f.eks. grense for minibankuttak), vil transaksjonen bli avslått.


4.4 Du kan bruke kortet til kjøp i butikker, på Internett eller via telefonen. Kartet kan brukes til å ta ut penger i minibanker. Det er ikke et tilbakebetalingsmiddel. Dette er ikke et betalingskort som støttes av en bankkonto, og det er på ingen måte knyttet til en bankkonto. Det er heller ikke et garantikort eller kredittkort. Du vil ikke tjene opp renter på midler på kortet.


Du må ikke bruke kortet til:


4.4.1 forhåndsautoriserte regelmessige betalinger;


4.4.2 transaksjoner på selvbetjente drivstoffpumper;


4.4.3 transaksjoner for kontanter (andre enn minibankuttak), for eksempel tilbakebetaling, kontanter fra en bank, pengeoverføringer, reisesjekker, utenlandsk valuta eller vekslingskontor eller 4.4.4 noen ulovlige formål.


4.5 Kortet ditt kan ikke brukes i situasjoner der det ikke er mulig for leverandøren å verifisere på Internett om du har tilstrekkelig midler for transaksjonen. For eksempel transaksjoner på tog og skip og noen kjøp om bord på fly.


4.6 Vi kan stoppe, suspendere eller begrense kortet eller PIN-koden din av rimelige årsaker knyttet til:


4.6.1 sikkerheten til kortet, kortnummeret eller PIN-koden din og


4.6.2 mistanke om uautorisert eller bedragersk bruk av kortet eller PIN-koden. Vi vil hvis det er mulig informere deg før vi stopper, suspenderer eller begrenser kortet eller PIN-kortet om at vi har tenkt å gjøre det og årsakene til det. Hvis vi ikke har mulighet til å gjøre det, vil vi informere deg umiddelbart etterpå. Forpliktelsen til å informere deg gjelder ikke hvis det vil kompromittere rimelige sikkerhetstiltak eller hvis det vil være ulovlig å gjøre det.


4.6.3 Hvis du har fått utstedt et SDD-kort eller et kort med begrensede funksjoner, kan du bare bruke det på minibanker i Norge/Sverige.


4.7 Vi er ikke ansvarlige for kvaliteten, sikkerheten, lovligheten eller noe annet aspekt til noen varer eller tjenester som kjøpes med kortet. Vi er ikke ansvarlige hvis en forhandler nekter å godta kortet.


4.8 Vi vil ikke utstede hovedkortet under disse vilkårene og betingelsene til noen som er yngre enn 18 år. Vi kan tillate at andre kortinnehavere som er minst 13 år gamle, deler saldoen din.


4.9 Paygoo AS/AB har rett til å blokkere forhandlere hvis de finner det nødvendig.

5. Transaksjoner
5.1 Du gir samtykke til at kortet, kortnummeret eller PIN-koden din utgjør autorisasjonen og samtykket ditt til en transaksjon.


5.2 Mottakstidspunktet for en transaksjonsordre er når den mottas av oss. Hvis en transaksjonsordre mottas etter kl. 16 på en virkedag, regnes den som mottatt den neste virkedagen. Hvis mottaket ikke faller på en virkedag, regnes den som mottatt den neste virkedagen.


5.3 Du kan ikke stoppe en transaksjon etter at den er overført til oss med ditt samtykke til transaksjonen, eller når du har gitt samtykke til leverandøren for en forhåndsautorisert betaling.


5.4 Vi kan avslå en transaksjon eller suspendere eller si opp retten til å fylle på kortet ditt. Vi kan gjøre det hvis den relevante telefon- eller dataforbindelsen er opptatt. Vi kan også gjøre dette hvis:


5.4.1 en transaksjon kan ta deg over tilgjengelige midler på kortet; eller


5.4.2 en transaksjon kan ta deg over en av kortgrensene; eller


5.4.3 vi har rimelig grunn til å tro at vi må gjøre det for å overholde reglene for betalingssystemet kortet er utstedt under eller


5.4.4 vi har rimelig grunn til å tro at det er behov for å gjøre det for å overholde en lov eller som god praksis

6. Transaksjoner i utenlandsk valuta
6.1 Kortet kan brukes til transaksjoner som ikke er i kortvalutaen, men det vil bli pålagt et gebyr.


6.2 Hvis du utfører en transaksjon i en annen valuta enn kortvalutaen, vil vi endre beløpet til kortvalutaen i samsvar med markedskursen eller en kurs som er fastsatt av en statlig myndighet. Vi vil pålegge et servicegebyr (kommisjon), se Oppsummeringsboks.


6.3 Vekslingskurser kan variere, og vekslingskursen som gjelder den datoen du utfører transaksjonen, er kanskje ikke den samme som vi bruker den datoen vi konverterer transaksjonsgebyret og trekker servicegebyret fra saldoen. Vekslingskursen som brukes, vil inkludere dette servicegebyret. Du kan sjekke vekslingskursen som er brukt som beskrevet i vilkår


6.4 Erklæringen på Internett vil vise vekslingskursen og servicegebyret.

7. Sjekke saldoen
7.1 Hvis du vil sjekke den tilgjengelige saldoen på kortet eller gå gjennom transaksjonene, kan du besøke www.paygoo.no og logge på Min side eller bruke SMS-tjenesten vår ved å sende SALDO kunde-ID til 2380. SMS-prisen er 5 NOK og trekkes fra saldoen til kortet.

8. Når kortet utløper
8.1 Utløpsdatoen til kortet er trykt på kortet. Du må ikke bruke kortet etter utløpsdatoen, og du kan ikke fylle på det. Kortet til innehaveren av et annet kort utløper på samme dato som kortet til innehaveren av hovedkortet.


8.2 Hvis du har brukt kortet i 2-ukers perioden før utløpsdatoen, vil vi sende deg en e-post for å informere deg om at vi automatisk vil overføre den utestående saldoen til et nytt kort. Det nye kortet vil bli utstedt til deg gratis og sendt til adressen du har oppgitt under vilkår 15.3 innen to uker fra utløpsdatoen. Fornyelsen vil ikke gjelde kortene til andre kortinnehavere. Si fra til oss hvis du ikke vil at kortet ditt skal fornyes. Gjør det via hello@paygoo.no.


8.3 Hvis kortet ditt ikke har vært brukt i løpet av de åtte siste ukene før utløpsdatoen, vil vi sende en e-post og spørre deg om du vil erstatte det kortet og beholde eventuell saldo på det. Hvis du ber oss om å gjøre det, vil du få utstedt et erstatningskort innen to uker. Et erstatningskortgebyr kan påløpe (se Oppsummeringsboks).


8.4 Hvis du fornyer kortet i omstendigheter som dekkes av vilkår 8.2 eller 8.3, vil denne avtalen fortsette å gjelde.


8.5 Hvis du ber om at kortet ditt ikke fornyes under vilkår 8.2 og 8.3 eller du ikke ber om en erstatning under vilkår 8.4, vil du ikke kunne bruke det etter utløpsdatoen. Du kan innløse eventuell utestående saldo på kortet opptil seks år etter utløpsdatoen ved å følge prosessen i vilkår 9. Hvis det er restsaldo på kortet i mer enn seks år etter utløpsdatoen, vil den ikke bli refundert.

9. Innløsing
9.1 Du kan innløse hele eller en del av saldoen din ved å sende en e-post til hello@paygoo.no inntil seks år etter utløpsdatoen som er skrevet på kortet. Vi vil overføre eventuelle uinnløste midler til en bankkonto i ditt navn. Vi vil også be om bevis på kontonavnet fra deg.


9.2 Du vil bli belastet et gebyr (se Oppsummeringsboks) for å dekke innløsingskostnader hver gang du innløser hvis du innløser hele eller en del av saldoen din på følgende tidspunkt:


9.2.1 hvis innløsing blir forespurt før kontrakten avsluttes;


9.2.2 hvis innehaveren av elektronisk valuta avslutter kontrakten før en avtalt avsluttelsesdato; eller


9.2.3 hvis innløsing blir forespurt mer enn ett år etter datoen for avslutning av kontrakten.


9.3 Du vil bli minnet om dette gebyret før innløsing. Vær oppmerksom på at hvis saldoen din er lik eller mindre enn beløpet du vil innløse i omstendighetene som er nevnt ovenfor, vil gebyret være likt saldoen, som vil bli redusert til null.


9.4 Du vil ikke bli belastet et gebyr for innløsing hvis:


9.4.1 vi sier opp denne avtalen eller


9.4.2 forespørselen om innløsing er en avslutning av kontrakten på grunn av endringer i denne avtalen.

10. Ekstra kortinnehavere
10.1 Du kan be om at ekstra kortinnehavere utstedes kort med tilgang til saldoen din, og vi vil kreve et gebyr per kort (se Oppsummeringsboks). Det vil være én delt saldo. Det ekstra kortet kan bare motta midler (påfylling) ved overføring fra det primære kortet. Alle transaksjoner eller gebyrer vil bli trukket fra saldoen din.


10.2 Du må oppgi personlige opplysninger om navn og adresse og fødselsdato om en ekstra kortinnehaver som har gitt deg rett til å oppgi disse dataene.


10.3 En eventuell ekstra kortinnehaver må være minst 13 år gammel. Det er ditt ansvar å dokumentere dette for oss, og vi kan be om aldersbevis.


10.4 Du må sørge for at en ekstra kortinnehaver overholder kravene i disse vilkårene og betingelsene for kortet sitt.


10.5 Du må sørge for at en ekstra kortinnehaver under 18 år ikke bruker kortet til noe formål der minimumsalderen er 18 år eller høyere, f.eks. gambling, pornografi, kjøp av alkohol.


10.6 Hvis kortet ditt utløper eller denne avtalen avsluttes, vil en eventuell ekstra kortinnehaver miste tilgang til saldoen din, og eventuelle ekstra kort vil utløpe eller bli avsluttet. Dette vil skje selv om utløpsdatoen som er trykt på et ekstra kort, er senere enn på kortet ditt.

11. Ansvar
11.1 Du må signere kortet når du mottar det, og oppbevare det på et trygt sted. Du må alltid passe på å:


11.1.1 ikke la noen andre bruke kortet ditt;


11.1.2 ikke dele PIN-koden din og aldri skrive ned passord, PIN-koden eller noen sikkerhetsinformasjon du har gitt oss med mindre du gjør det på en slik måte at det er umulig for noen andre å gjenkjenne noe av den informasjonen;


11.1.3 bare gi fra deg kortet, kortnummeret eller PIN-koden for å gjennomføre (eller prøve å gjennomføre) en transaksjon og 11.2 hvis du mister kortet eller det blir stjålet eller noen andre finner ut PIN-koden eller sikkerhetsfunksjonene eller hvis du tror kortet, kortnummeret eller PIN-koden din blir misbrukt må du:


11.2.1 ringe oss uten unødvendige forsinkelser på +47 906 59 500 (GRATIS) så vi kan stoppe kortet og PIN-koden din;


11.2.2 hvis vi ber om det skrive til oss innen sju dager for å bekreftet tapet, tyveriet eller potensielt misbruk (adressen er Paygoo AS/AB, Dronning Eufemias gate 16, 0191 OSLO, NORWAY), og


11.2.3 slutte å bruke kortet, kortnummeret eller PIN-koden umiddelbart. Hvis du finner kortet etter at du har rapportert at det er mistet, stjålet eller misbrukt, må du ødelegge det og informere oss så snart du kan.


11.3 Hvis kortet ditt, kortet til en annen kortinnehaver eller et erstatningskort er mistet eller stjålet, kan du be om et erstatningskort ved å sende en e-post til oss på hello@paygoo.no etter at du har rapportert det. Vi vil avkreve et gebyr for erstatningskortet. Dette er beskrevet i Oppsummeringsboks.


11.4 Du er ikke ansvarlig hvis en annen person bruker kortet, kortnummeret eller PIN-koden din hvis de ikke har din tillatelse til det eller det er mistet, ødelagt eller stjålet, med mindre:


11.4.1 du har gitt samtykke til at den personen skulle ha kortet, kortnummeret eller PIN-koden din eller på grunn av grov uaktsomhet eller uforsiktighet ikke har oppfylt betingelse 11.1, i hvilket fall du kan være ansvarlig for eventuell bruk som skjer før du informerer oss i samsvar med disse betingelsene og vilkårene, eller


11.4.2 du har opptrådt bedragersk, i så fall kan du i den grad loven tillater det være ansvarlig for misbruk av kortet, kortnummeret eller PIN-koden.


11.4.3 du er bare ansvarlig opptil et beløp på 380 NOK som resultat av transaksjoner fra bruk av et mistet eller stjålet kort eller fra underslag av instrumentet der kortholderen ikke har holdt sikkerhetsfunksjoner for kortet sikre. Ansvarsgrensen på 380 NOK gjelder for hver forekomst av tap, tyveri eller underslag og ikke hver transaksjon.

Hvis du har krav på en refusjon for en uautorisert transaksjon, vil vi sørger for at du mottar den ikke senere enn slutten av neste virkedag.


11.5 Hvis kortet ditt brukes uten din tillatelse eller er mistet eller stjålet eller du tror kortet misbrukes, kan vi dele enhver informasjon som vi har rimelig grunn til å tro er relevant, med politimyndigheter.


11.6 Vi vil ikke bli holdt ansvarlige for:


11.6.1 eventuelle unormale eller uforutsigbare omstendigheter utenfor vår rimelige kontroll (for eksempel en svikt i datasystemer av årsaker som er utenfor vår rimelige kontroll, eller eventuelle arbeidskonflikter som skjer av årsaker utenfor vår rimelige kontroll) hvis dette hindrer oss i å levere den vanlige tjenesten;


11.6.2 eventuelle personer som nekter å godta eller anerkjenne (eller som utsetter å godta eller anerkjenne) kortet, kortnummeret eller PIN-koden din eller


11.6.3 en minibank som nekter å utstede kontanter. Vi vil ikke bli holdt ansvarlige for måten du bli informert om eventuelt avslag eller forsinkelse på.


11.7 I tilfelle feil eller tvister om transaksjoner kan du sende oss en e-post på hello@paygoo.no.

12. Endre disse vilkårene og betingelsene
12.1 Vi kan endre hvilke som helst av disse vilkårene og betingelsene, inkludert gebyrer og belastninger, eller innføre nye vilkår. Hvis vi gjør noen endringer, vil vi gi deg skriftlig varsel to måneder på forhånd via e-post.


12.2 Hvis vi endrer disse vilkårene og betingelsene, vil de nye vilkårene og betingelsene være tilgjengelige på www.paygoo.no fra datoen endringen finner sted.


12.3 Du vil bli regnet som å ha godtatt eventuelle endringer i disse vilkårene og betingelsene med mindre du varsler oss om eventuelle innsigelser før den foreslåtte endringsdatoen.


12.4 Hvis du varsler oss om at du ikke godtar endringen fra du mottar varselet og til den foreslåtte endringsdatoen, avsluttes denne avtalen umiddelbar, og du kan i henhold til vilkår 9.4.2 innløse hele saldoen din på det tidspunktet uten gebyr.

13. Kanselleringsrettigheter
13.1 Hvis du forandrer mening om å ha kortet, kan du kansellere det innen 14 dager fra datoen du mottar bekreftelse på at søknaden er godkjent ved å sende oss en e-post på hello@paygoo.no. Du vil bli pålagt et gebyr for å kansellere kortet i løpet av denne perioden. Vi vil refundere eventuell restsaldo på kortet og eventuelle gebyrer du har betalt, til deg.


13.2 Vi vil refundere deg i samme valuta som valutaen på det forhåndsbetalte kortet

14. Avslutte denne avtalen
14.1 Vi kan avslutte denne avtalen når som helst.. Med mindre det er eksepsjonelle omstendigheter vil vi gi deg skriftlig varsel to måneder på forhånd.


14.2 Du kan si opp denne avtalen ved å sende oss en e-post på hello@paygoo.no underlagt vilkår 12.4 og 13.


14.3 Hvis du ikke innløser hele saldoen innen seks år fra utløpsdatoen til kortet, avsluttes denne avtalen.

15. Generelt
15.1 Ved å inngå denne avtalen gir du samtykke til at vi kan bruke opplysningene dine i samsvar med delen ‘Slik bruker vi opplysningene dine’ i disse vilkårene og betingelsene, som beskrevet i vilkår 18.


15.2 Vi kan overvåke og/eller ta opp telefonsamtaler mellom deg og oss eller tjenesteleverandørene våre.


15.3 Du må gi oss en e-post- og postadresse og et telefonnummer og informere oss om eventuelle endringer.


15.4 Vi kan overføre rettighetene eller forpliktelsene våre under denne avtalen eller ordne det slik at en annen person implementerer rettighetene eller forpliktelsene våre under denne avtalen. Du kan ikke overføre noen av rettighetene eller forpliktelsene dine under denne avtalen.


15.5 Vi kan utsette å håndheve rettigheter under denne avtalen uten å miste dem.


15.6 Hvis vi ikke kan håndheve et avsnitt, et vilkår eller en del av et avsnitt eller vilkår under denne avtalen, vil det ikke påvirke noen av de andre avsnittene, vilkårene eller den andre delen av avsnittet eller vilkåret i denne avtalen.


15.7 Denne avtalen reguleres av lovene i England og Wales. Språket i den opprinnelige avtalen er engelsk, og alle varsler og all informasjon som gis under denne avtalen, vil være på engelsk.

16. Informasjon om betalingstjenester
16.1 Denne betingelsen (16) gjelder bare hvis banken befinner seg innenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS) og betalingstjenestene som utføres, er i euro eller en annen valuta som tilhører en EØS-medlemsstat.

16.2 Vi vil sørge for at en transaksjon som du gjør, krediteres til banken til leverandøren, eller at returnerte midler etter innløsing eller kansellering krediteres til banken din innen disse tidsfristene:

Type transaksjon

Tidsfrist

Transaksjon utført i en annen valuta enn NOK eller SEK eller transaksjon som involverer mer enn én valuta

Innen slutten av den fjerde virkedagen etter dagen transaksjonsordren mottas

Alle andre transaksjoner

Innen slutten av virkedagen etter dagen transaksjonsordren mottas

16.3 Hvis du bruker kortet ditt eller oppgir kortinformasjonen til en leverandør for å gjøre en transaksjon før du vet beløpet som skal belastes kortet ditt, kan du har rett til å be om refusjon hvis beløpet er uventet stort, forutsatt at du informerer Paygoo innen åtte uker fra datoen trekkes fra saldoen, men du vil IKKE har rett til refusjon hvis du er informert av oss eller leverandøren om beløpet for den transaksjonen minst fire uker før transaksjonen skal trekkes fra saldoen din og du ga samtykke til transaksjonen.

Hvis du kan utføre betalinger direkte fra kontoen din til en annen person, og hvis en betaling du ba oss om å utføre innenfor EØS ankommer senere enn den skulle, kan du be oss kontakte mottakerbanken og be dem behandle den som om den var i tide.

For kortbaserte betalingstransaksjoner der du ikke ved det nøyaktige beløpet for betalingstransaksjonen når du autoriserer den, vil vi ikke blokkere midler på betalingsinstrumentet ditt med mindre du autoriserer det nøyaktige beløpet som skal blokkeres. Dette kan være tilfelle for betalinger du gjør på hoteller eller bensinstasjoner for eksempel. Vi skal frigi eventuelle blokkerte midler uten unødvendige forsinkelser så snart vi vet det nøyaktige beløpet for betalingstransaksjonen og umiddelbart etter mottak av den relevante betalingsordren.


16.4 Ved mottak av en slik forespørsel under vilkår 16.3 kan vi be deg om å gi oss informasjonen for å vurdere om vilkårene i vilkår 16.3 er oppfylt. Innen 10 virkedager fra vi har mottatt en forespørsel fra deg under vilkår 16.3 eller mottatt eventuell tilleggsinformasjon som er påkrevd under dette avsnittet, vil vi gi en refusjon eller forklare hvorfor vi avslår forespørselen.

16.5 Vi er ansvarlige for korrekt gjennomføring av transaksjonen med mindre vi kan bevise at transaksjonen ble mottatt av banken til leverandøren, og i så fall er banken til leverandøren ansvarlig ovenfor leverandøren. Du kan be om at vi treffer tiltak umiddelbart for å spore en feil gjennomført transaksjon og varsler deg om resultatet.


16.6 Når en leverandør innleder en transaksjon, er det banken til leverandøren som er ansvarlig for korrekt overføring av de relevante detaljene til oss. Hvis banken til leverandøren kan bevise at den ikke er ansvarlig for en transaksjon som er mislykket eller gjennomført feil, vil vi være ansvarlige ovenfor deg.


16.7 Hvis vi er ansvarlige for at feil beløp for en transaksjon er trukket fra saldoen din, vil vi korrigere feilen. Hvis vi er ansvarlige for at en transaksjon som du ikke har autorisert, trekkes fra saldoen din, vil vi refundere transaksjonsbeløpet til saldoen din og behandle transaksjonen som om den aldri skjedde. Du må informere oss om en uautorisert eller feil transaksjon så snart som mulig og under ingen omstendigheter senere enn 13 måneder etter debetdatoen. Hvis du ikke gjør det, er vi ikke ansvarlige.


16.8 Vi er ikke ansvarlige hvis du identifiserer feil leverandør under en transaksjon. I så fall vil vi gjøre en rimelig innsats for å få tilbake midlene det gjelder – vi kan belaste deg et rimelig gebyr for å dekke kostnadene våre for dette.

17. Klager og kontaktinformasjon
17.1 Hvis du vil levere en klage eller kontakte oss av en annen grunn knyttet til disse vilkårene og betingelsene, kan du skrive til postadresse Paygoo AS/AB, Dronning Eufemias gate 16, 0191 OSLO, e-postadresse hello@paygoo.no. Vi har prosedyrer på plass for å sikre at vi håndterer klagen din raskt og rettferdig. Hvis du imidlertid ikke er fornøyd med resultatet av klagen din, kan du skrive til Financial Ombudsman Service med adresse Exchange Tower, Harbour Exchange, London, E14 9SR.

Vi vil prøve å løse eventuelle klager du har om betalingsinstrumentet ditt eller tjenesten vi leverer til deg innen 15 virkedager fra vi mottar klagen din og i unntakstilfeller innen 35 virkedager (og vi vil informere deg hvis det er tilfelle).

18. Slik bruker vi opplysningene dine
18.1 Vi vil søke opp opplysningene dine hos kredittvurderingsselskaper eller svindelforebyggingsbyråer. Disse søkene er for å kontrollere identiteten din, og vi gjennomfører ikke fullstendige kredittvurderingskontroller eller kredittrangering for dette formålet. Vi vil bruke et automatisert beslutningssystem for å evaluere søknaden din og verifisere identiteten din.


18.1.1 Hvis vi ikke er i stand til å verifisere identiteten din på en tilfredsstillende måte, kan vi be deg levere dokumentbevis for å bidra til å bekrefte identiteten og adressen din.


18.2 Kredittvurderingsselskaper kan kontrollere informasjonen du oppgir mot eventuell informasjon i enhver database (offentlig eller annen) som de har tilgang til. Det vil bli gjort en uregistrert undersøkelse. En uregistrert undersøkelse er et søk som ikke er gjort for utlånsformål. Det kan ikke påvirke kredittvurderingen eller -rangeringen din når du søker om kreditt. Den ses ikke av andre utlånere enn den som utførte søket. Den inkluderes på kredittrapporten din slik at du vet at søket ble gjort, men det påvirker ikke kredittvurderingen eller -rangeringen din når du søker om kreditt.


18.3 Hvis du gir oss feil eller unøyaktig informasjon og vi oppdager svindel, vil vi registrere dette hos svindelforebyggingsbyråer. Politimyndigheter kan få tilgang til og bruke denne informasjonen.


18.3.1 Svindelforebyggingsbyråene vil dele registreringer med andre organisasjoner. Vi og andre organisasjoner kan få tilgang til informasjonen som er registrert av svindelforebyggingsbyråer i utlandet. Send oss en e-post på hello@paygoo.no


18.3.2 hvis du vil ha mer informasjon om disse kredittvurderingsselskapene og svindelforebyggingsbyråene. Du har juridisk rett til denne informasjonen. Du har visse rettigheter til å få en kopi av alle opplysninger vi har om deg. Skriv til: Paygoo AS/AB, Dronning Eufemias gate 16, 0191 OSLO, NORWAY eller til e-postadresse help@paygoo.no. Vi kan kreve et gebyr av deg for denne tjenesten.


18.4 Enkelte opplysninger som kredittvurderingsselskaper og svindelforebyggingsbyråer har, vil bli delt med oss og andre organisasjoner, for eksempel:

18.4.1 for å forhindre svindel og hvitvasking av penger ved å sjekke kredittsøknader, kredittrelaterte eller andre midler, forslag og krav om alle typer forsikring, jobbsøknader og personalfiler og for å verifisere identiteten din.


18.4.2 Informasjonen disse selskapene og byråene har, kan også brukes til andre formål som du gir spesifikk tillatelse til, eller i svært begrensede omstendigheter når loven krever det eller den britiske Data Protection Act 2018 / GDPR tillater det.


18.5 Når du har en avtale med oss, kan vi bruke følgende typer opplysninger om deg:


18.5.1 opplysninger om deg som du gir oss, eller som vi allerede har om deg, inkludert alle telefonnumre du ringer til oss fra, som vi kan registrere;


18.5.2 opplysninger vi mottar når vi treffer en avgjørelse om søknaden eller avtalen din, inkludert informasjon vi mottar fra forespørsler og søk som er gjort i ditt navn hos kredittvurderingsselskaper og svindelforebyggingsbyråer;


18.5.3 opplysninger (inkludert detaljer om betalinger og transaksjoner) vi måtte ha om en konto eller polise du har hos eller via oss og 18.5.4 opplysninger vi mottar fra noen som har tillatelse til å gi oss opplysninger om deg.


18.6 Vi vil behandle, bruke, administrere, kontrollere frigi og registrere opplysninger om deg for å:


18.6.1 søke i registrene til kredittvurderingsselskaper og svindelforebyggingsbyråer (inkludert opplysninger fra utlandet) for å administrere kontoen din;


18.6.2 administrere kontoene og polisene dine og administrere eventuelle søknader, avtaler eller korrespondanse du måtte ha med oss;


18.6.3 utføre, overvåke og analysere virksomheten vår;

18.6.4 kontakte deg via post, telefon eller på annen måte om andre produkter og tjenester som vi mener kan være av interesse for deg – med mindre du informerer oss om at du ikke ønsker å motta direkte markedsføring;


18.6.5 bekjempe svindel, hvitvasking av penger, terrorisme og annen kriminalitet og


18.6.6 følge lover eller forskrifter i et land


18.7 Vi kan dele opplysninger om deg:


18.7.1 med enhver person som jobber for oss eller samarbeidsmerkepartneren vår;


18.7.2 med svindelforebyggingsbyråer;


18.7.3 med enhver organisasjon som støtter noen av produktene våre som du har;


18.7.4 med ethvert betalingssystem som vi utsteder kortet vårt under;


18.7.5 med visse myndigheter for å oppdage og forhindre terrorisme (inkludert myndigheter utenfor Storbritannia) hvis en betaling behandles gjennom et globalt betalingssystem;


18.7.6 med enhver person som vi overfører noen av rettighetene eller forpliktelsene våre til i forbindelsen med en avtale vi har med deg, og


18.7.7 med enhver som du godkjenner at vi gir opplysninger om deg til.


18.8 Behandling av opplysningene dine som beskrevet ovenfor kan medføre å sende dem til andre land utenfor EØS, inkludert Amerikas forente stater. I slike tilfeller er vi ansvarlige for å sørge for at opplysningene dine fortsatt er beskyttet.


18.9 Vi vil beholde opplysninger om deg bare så lenge vi trenger eller er forpliktet til for å oppfylle juridiske forpliktelser (vanligvis ikke mer enn fem år etter innløsing eller avslutning).

19. Oppsumeringsboks – gebyrer
Denne tabellen oppsummerer produktegenskapene og -informasjonen og er ikke ment å skulle erstatte vilkårene og betingelsene for produktet. Gebyrgrensene og -begrensningene som gjelder for hvert kort, er oppgitt nedenfor.

Gebyrer Beløp
Gebyr for å kjøpe kortet 99 NOK
Årlig gebyr (trekkes fra ved første aktivering og deretter én gang om året) 95 NOK
Påfyllingsgebyr (legges til hver påfylling) 29 NOK
Gebyr for hvert kort som utstedes til en ekstra kortinnehaver for for eventuelle erstatningskort 125 NOK
Gebyr for innløsing og avslutning 125 NOK
Servicegebyr for å finne PIN-kode, sjekke saldo og få transaksjonsoversikt 5 NOK
Gebyr for å få en kontoutskrift (ved forespørsel) 125 NOK
Transaksjonsgebyrer Beløp
Gebyr for kjøp i kortvalutaen 3 NOK
Servicegebyr (kommisjon) for kjøp som ikke er i kortvalutaen 4%
Kontantuttaksgebyrer Beløp
Gebyr for minibankuttak i kortvalutaen (minibankleverandører kan kreve ytterlige gebyrer) 1,5% of the amount + 15 NOK
Gebyr for minibankuttak i enn annen valuta enn kortvalutaen (minibankleverandører kan kreve ytterlige gebyrer) FX Fee (4%) + 1,5% of the amount + 15 NOK
Kortgrenser – SDD-profil Beløp
Maksimum saldo til enhver tid 2.000 NOK
Maksimum daglig påfylling 2.000 NOK
Maksimum månedlig påfylling 2.000 NOK
Maksimum årlig påfylling 2.0000 NOK
Grense for minibankuttak i levetiden til kortet (kun innenlands) 900 NOK
Maksimum daglig forbruksgrense 2.000 NOK
Maksimum månedlig forbruksgrense 2.000 NOK
Maksimum årlig forbruksgrense 20.000 NOK
Kortgrenser – FDD-profil Beløp
Maksimum saldo til enhver tid 500.000 NOK
Maksimum daglig påfylling 45.000 NOK
Maksimum månedlig påfylling 100.000 NOK
Maksimum årlig påfylling 500.000 NOK
Daglig grense for minibankuttak 10.000 NOK
Månedlig grense for minibankuttak 30.000 NOK
Årlig grense for minibankuttak 250.000 NOK
Maksimum daglig forbruksgrense 50.000 NOK
Maksimum månedlig forbruksgrense 100.000 NOK
Maksimum årlig forbruksgrense 500.000 NOK

20. Kontakte deg i et nødstilfelle
Vi må kanskje kontakte deg i et nødstilfelle hvis vi har mistanke om eller avdekker at svindelaktivitet har forekommet på kontoen din (forutsatt at det ikke er forbudt ved lov) eller hvis vi blir utsatt for en sikkerhetstrussel. For å gjøre det kan vi (for eksempel) sende deg en tekstmelding i stedet for å ringe deg eller sende deg en e-post hvis vi mener det er den raskeste måten å kontakte deg på. Når vi kontakter deg, vil vi også gi deg informasjon om hvordan du kan redusere eventuell risiko for betalingsinstrumentet ditt til et minimum avhengig av typen sikkerhetstrussel.

Vi vil bruke den samme kontaktinformasjonen som du har gitt oss tidligere, når vi kontakter deg. Du må informere oss straks hvis personopplysningene eller kontaktinformasjonen din endres.

21. Internasjonale betalinger
Hvis du har et betalingsinstrument som gir deg mulighet til å foreta betalinger til utlandet, vil måten vi behandler betalinger til leverandører av betalingstjenester utenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS) endres, og det samme vil betalinger i valutaer utenfor EØS til leverandører av betalingstjenester innenfor EØS, og med mindre noe annet er oppgitt vil vilkårene og betingelsene dine gjelde for slike betalingstransaksjoner.

Du kan ikke lenger betale gebyrer for noen du betaler til innenfor EØS (uansett hvilken valuta overføringen gjøres med). Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS) inkluderer alle medlemsstatene i Den europeiske union, Island, Norge og Liechtenstein.