Aktiver kortet her
Hent PIN-koden her
Sjekk saldo her
Om Paygoo Prepaid MasterCard® Reload

MANGE BRUKSOMRÅDER
Paygoo Prepaid MasterCard® Reload kan brukes til å betale for tjenester og varer i tillegg til å overføre penger mellom Reload-kort. Betalingskortet egner seg godt for netthandel og utenlandsreiser og når du vil ha kontroll over utgiftene dine.

ENKELT Å SKAFFE SEG
Paygoo Prepaid MasterCard® Reload kan kjøpes hos Narvesen, 7/Eleven og YX-7/Eleven. Du kan fylle kortet med et valgfritt beløp mellom 200 og 1500 NOK.

KREVER INGEN KREDITTVURDERING
Du trenger ikke gjennomgå en kredittvurdering.

ENKELT Å BRUKE
Du kan bruke Paygoo Prepaid MasterCard® Reload til å handle på nett og i alle butikker som godtar kort fra MasterCard.
Alt du trenger å gjøre er å validere Paygoo kontoen din med bank-ID, og kortet er klart til bruk over hele verden.

SLIK FUNGERER DET
1. Kjøp betalingskortet: Du kan kjøpe det hos en av de mange forhandlerne våre.
2. Aktivere: Opprett en brukerkonto på nettstedet vårt og bekreft kontoen med ID. Du er nå klar til å aktivere Reload kortet.
3. Load & Reload: Sett inn midler på betalingskortet hos en av forhandlerne våre når som helst når det går tomt.
4. Bruke: Du er nå klar til å handle online og i alle butikker som godtar betalingskort fra MasterCard.

Gebyrer og grenser
Gebyrer Beløp
Gebyr for å kjøpe kortet 99 NOK
Årlig gebyr (trekkes fra ved første aktivering og deretter én gang om året) 99 NOK
Påfyllingsgebyr (legges til hver påfylling) 29 NOK
Gebyr for overføring av penger mellom kort lagt til samme kortholder 16 NOK
Gebyr for innløsing og avslutning 150 NOK
Servicegebyr for å finne PIN-kode, sjekke saldo og få transaksjonsoversikt 6 NOK
Gebyr for å få en kontoutskrift (ved forespørsel) 195 NOK
Transaksjonsgebyrer Beløp
Gebyr for kjøp i kortvalutaen 3,50 NOK
Servicegebyr (kommisjon) for kjøp som ikke er i kortvalutaen 4%
Kontantuttaksgebyrer Beløp
Gebyr for minibankuttak i kortvalutaen (minibankleverandører kan kreve ytterlige gebyrer) 40 NOK
Gebyr for minibankuttak i enn annen valuta enn kortvalutaen (minibankleverandører kan kreve ytterlige gebyrer) 40 NOK
Kortgrenser – ID-validert profil Beløp
Maksimum saldo til enhver tid 500.000 NOK
Maksimum daglig påfylling 10.000 NOK
Maksimum månedlig påfylling 45.000 NOK
Maksimum årlig påfylling 360.000 NOK
Daglig grense for minibankuttak 2.000 NOK
Månedlig grense for minibankuttak 15.000 NOK
Årlig grense for minibankuttak 150.000 NOK
Maksimum daglig forbruksgrense 50.000 NOK
Maksimum månedlig forbruksgrense 100.000 NOK
Maksimum årlig forbruksgrense 500.000 NOK
Bruksvilkår

Disse vilkår og betingelser («V&B») gjelder ditt Paygoo Reload kort («kort») og bruk av dette. Du må lese nøye gjennom dem. I disse vilkår og betingelser betyr «du», «din/ditt» gavekortholder («kortholder») og den autoriserte brukeren av gavekortet. «Vi», «oss» eller «vår» betyr EML Money DAC eller EML Payments AB som handler på deres vegne. «Utsteder» betyr EML Money DAC. Kortet markedsføres av Paygoo AS («Paygoo») og utstedes av utsteder. «Nettsted» betyr programmets nettsted på www.paygoo.no.

1. Ditt kort
Ditt kort er ikke et kredittkort og er på ingen måte knyttet til bankkontoen din. Du vil ikke få renter på penger som er lagt inn på kortet.
Du må være 18 år eller eldre for å få dette kortet.
Ditt kort utstedes av oss i henhold til en lisens fra Mastercard® International Incorporated. Bruk av kortet indikerer at du godkjenner disse V&B.

2. (A) Fylle på kortet ditt

2.1 Hvis du fyller på kortet ditt med kreditt- eller debetkort, må du bruke et kreditt- eller debetkort som er utstedt av en regulert finansinstitusjon i EØS eller Storbritannia og er registrert på samme adresse som dette kortet. Paygoo forbeholder seg retten til å nekte å akseptere en bestemt transaksjon for påfylling. Ved mottak og klarering/aktivering vil midlene dine være tilgjengelig til bruk uten forsinkelser.

Følgende belastningsgrenser gjelder: Kredittkort
Maksimal belastning 10,000 NOK (2,000 NOK ad gangen)
Minimum belastning 200 NOK

Følgende belastningsgrenser gjelder: Debetkort
Maksimal belastning 1,500 NOK
Minimum belastning 200 NOK

2.2 Hvis du fyller på kortet ditt online, ber vi deg om å gå til www.paygoo.no hvor du vil bli veiledet gjennom prosessen og grensene som gjelder.

2.3 Følgende belastningsgrenser gjelder hvis du fyller på kortet med kontanter i butikken.

Maksimal belastning 1,500 NOK ved salgspunktet
Maksimal belastning 2,000 NOK etter kortet er registrert
Minimum belastning 200 NOK

2.4 Når midler fylles på kortet ditt, gjøres betalingen i samme valuta som kortet ditt. Valutaen du har brukt til å fylle på kortet ditt kan være forskjellig fra kortet. Kontoutdraget fra Paygoo vil vise, eller Paygoo vil informere deg om, hvilken valutakurs som ble brukt den datoen kortet ble fylt på. Valutakurser kan endre seg og valutakursen som gjelder når du sjekker kan være ulik fra valutakursen som ble brukt for å endre midlene dine for å fylle på kortet.

2.5 Du samtykker til å gi all nødvendig informasjon og dokumentasjon til Paygoo for å tillate overholdelse av kravene under all gjeldende lov angående kortholders identifikasjon og bekreftelse. Det kan hende at du ikke kan bruke kortet og midlene på kortets konto før du har gitt Paygoo den nødvendige informasjon.
Kortet kan ikke brukes til betalinger før det er registrert.

2.6 Du må gjøre ditt beste for å holde kortet ditt trygt.

2.7 Du er ansvarlig for å sikre at legitimasjonen forblir strengt konfidensiell og ikke vises til andre. Med «legitimasjon» mener vi følgende informasjon: passordet til nettstedet, CVC2-koden, kortets PIN, kortets utløpsdato eller 16-sifret kortnummer.

2.8 Dersom kortet mistes eller blir stjålet, må du varsle Paygoo umiddelbart, hvis ikke kan du miste midlene på kortet og bli gjort ansvarlig for uautorisert bruk av kortet.

2.9 HVITVASKINGSANSVAR

2.10 I samsvar med gjeldende lovgivning for å bekjempe hvitvasking og finansiering av terrorisme, er etablering av et klientforhold underlagt riktig identifisering av Paygoo. Du representerer og godtar herved at du uten forsinkelse vil gi all forespurt informasjon (som kan omfatte bevis på din identitet) til Paygoo og informere Paygoo om alle relevante endringer og samtykke til Paygoo til å bruke din e-post eller ditt mobilnummer for å sende deg forespørsler om å oppgi eller oppdatere slik informasjon. Vi kan muligens ikke utstede et kort til deg eller må stoppe eller sette restriksjoner i din bruk av kortet, dersom vi ikke får den informasjonen vi ber om.

2.11 Du er forpliktet til å informere Paygoo hvis du endrer adresse.

2. (B) Kortbegrensninger
Begrensningene som gjelder for hvert kort vises nedenfor i NOK.

Maksimal daglig påfyllingsmengde 10,000
Maksimal daglig påfyllingsantall 10
Maksimal månedlig påfyllingsmengde 45,000
Maksimal månedlig påfyllingsantall 50
Maksimal årlig påfyllingsmengde 360,000
Maks. daglig forbruk 50,000
Maks. månedlig forbruk 100,000
Maks. årlig forbruk 500,000
Maksimal saldo til en hver tid 500,000
Maksimalt tilbakebetalingsbeløp 10,000
Maksimalt daglig minibankuttak 2,000
Minimum daglig minibankuttak 10
Maksimalt antall minibankuttak på en dag 5
Maksimalt månedlig minibankuttak 15,000
Maksimalt årlig minibankuttak 150,000

3. Bruke kortet ditt
Kortet er et forhåndsbetalt produkt som kan brukes til å betale for varer og tjenester hos forhandlere som har MasterCard-symbolet. For å bruke kortet viser du det når du skal betale. Bruk det til å betale hele eller deler av beløpet.
Når du får kortet, må du registrere det. Dette gjøres på Paygoo’s nettsted www.paygoo.no ved å fylle inn personopplysningene som kreves.
Kortet kan ikke brukes til betalinger før det er registrert.
Du må ikke gjøre kjøp som overgår saldoen til midlene som er tilgjengelige på kortet. Saldoen din reduseres ved hvert kjøp du gjør. Hvis et kjøp overgår tilgjengelige midler eller kortgrensene fra tid til annen, vil transaksjonen nektes.
Du kan bruke kortet hos enhver forhandler som godtar forhåndsbetalte Mastercard for å handle i butikken eller online.
Før du bruker kortet må du se til at det er tilstrekkelig med midler på kortet for å dekke kjøpet ditt. Du kan ikke bruke kortet etter utløpsdato.
Vi vil trekke fra verdien av transaksjonene dine fra balansen på kortet med en gang de gjøres, og vi vil også trekke fra eventuelle avgifter som ligger til forfall; se klausulen om gebyrer nedenfor for detaljer om eventuelle gebyrer. Kortholder kan bruke kortet, men kortet forblir alltid i vår eie.
For å forhindre svindel kan det bli stilt spørsmål om kortet ditt, og vi kan komme til å blokkere det for videre bruk, enten fullstendig eller for visse områder eller hos visse forhandlere. I slike tilfeller kan du kontakte kundeservice.
Vi kan be deg om å stoppe å bruke kortet, returnere det eller ødelegge det. Vi kan til enhver tid stanse, begrense eller kansellere kortet eller nekte å utstede eller skifte ut kortet av årsaker relatert til følgende:

 1. Vi er bekymret over sikkerheten til kontoen din eller kort(ene) vi har utstedt til deg;
 2. Vi mistenker at kortet ditt brukes uautorisert eller svindles; eller
 3. Vi må gjøre det i samsvar med gjeldende lov.

Dersom vi gjør dette, så får du beskjed med en gang vi kan eller får lov til det. Som for andre betalingskort kan vi ikke garantere at en forhandler vil akseptere kortet ditt. Vi kan også nekte å betale en transaksjon:
 1. Hvis vi er bekymret over sikkerheten til kortet ditt eller vi mistenker at kortet ditt brukes uautorisert eller svindles;
 2. Hvis det ikke er overført tilstrekkelige midler på kortet ved en transaksjon til å dekke transaksjonsbeløpet og eventuelle gebyrer;
 3. Hvis vi har rimelig grunn til å tro at du opptrer i strid med disse V&B;
 4. Hvis vi tror at en transaksjon er mistenksom eller ulovlig (for eksempel hvis vi tror at en transaksjon gjøres med svindel som formål); eller
 5. På grunn av feil, svikt (mekanisk eller på annen måte) eller avslag fra forhandlere, betalingsbehandlere eller betalingsordninger som behandler transaksjonene.

Dersom vi skulle nekte å autorisere en transaksjon, vil vi, hvis mulig, fortelle deg hvorfor, med mindre det er ulovlig for oss å gjøre det. Du kan korrigere informasjon vi har og som muligens har forårsaket at vi har nektet en transaksjon ved å kontakte kundeservice.

4. Autorisere transaksjoner
Med forbehold om funksjonene til det aktuelle kortet, kan autorisasjonen av en transaksjon omfatte autorisasjon av en enkelt transaksjon, eller forhåndsautorisasjon av fremtidige transaksjoner av et bestemt eller usikkert beløp.
En korttransaksjon vil bli ansett som autorisert der du autoriserer transaksjonen på salgsstedet ved å følge instruksjonene gitt av selger eller forhandler. Dette kan inkludere:

 1. Signering av en salgskupong; eller
 2. Gi detaljer om kortet og/eller gi andre detaljer som kreves;
 3. Gjøre en kontaktløs betaling der funksjonene til kortet tillater det.

Autorisasjon for en transaksjon kan ikke trekkes tilbake (eller tilbakekalles) av deg etter at den mottas av selger.
Vi vil betale midlene som kreves av forhandler eller selger for å dekke transaksjonene som du autoriserer innen tre (3) dager etter vi mottar deres forespørsel. En transaksjon vil bli mottatt på det tidspunkt vi mottar transaksjonsinstruksen fra kjøper.

5. Utløp, stansing og kansellering av kortet ditt
Kortet vil utløpe på Gyldig til-datoen som vises på kortet ( utløpsdatoen). Etter utløpsdatoen kan du ikke bruke kortet, men du kan få tilgang til ubrukte midler gjennom innløsningsprosessen som spesifiseres i klausul 6 i disse V&B.
Vi kan også kansellere disse V&B eller stanse kortet eller kontoen din øyeblikkelig, dersom vi tror at kortet brukes bevisst av deg til å svindle eller til andre ulovlige formål. Dersom vi gjør dette, så får du beskjed med en gang vi får lov til det. Hvis vi kansellerer kortet ditt, må du fortelle oss hva du vil vi skal gjøre med ubrukte midler innen tre (3) måneder etter datoen vi gir deg beskjed om at kortet ditt er kansellert. Dersom kortet ditt kanselleres, vil vi øyeblikkelig blokkere kortet ditt, slik at det ikke kan brukes. Du vil ikke ha rett til refundering av penger som du allerede har brukt på autoriserte transaksjoner, ventende transaksjoner eller gebyrer for bruk av kortet før kortet er kansellert eller utløpt.
Du kan kansellere kortet ditt ved å kontakte kundeservice. Hvis du kansellerer kortet, vil vi se til at de ubrukte midlene refunderes til deg, etter at alle transaksjoner og gebyrer er betalte; se klausul 10 nedenfor for ytterligere informasjon. Et innløsningsgebyr kan påløpe (se klausulen om gebyrer nedenfor).

6. Utskiftning og innløsning under og etter utløpsdato og innløsningsgebyr.
Tilgjengelig saldo på kortet kan innløses i løpet av seks (6) år etter utløpsdato. For å kunne gjøre dette må kortholder kontakte kundeservice, vise full identifikasjon og fylle ut et innløsningsskjema gitt av kundeservice eller utsteder.
Under de første tolv (12) månedene etter utløpsdato er innløsning av resterende midler på et kort gratis. Men hvis kortholder krever en innløsning mens gavekortet er aktivt, f.eks. før utløpsdato eller etter mer enn tolv (12) måneder fra utløpsdato, vil et innløsningsgebyr på NOK 150 trekkes fra verdien til innløsningen som overføres til kortholder. En innløsning vil kun bli overført til kortholder gjennom overføring til bankkontoen som kortholder opplyste om på innløsningsskjemaet. En forespørsel om innløsning kan ta inntil tretti (30) dager å behandle, men vi vil prøve å behandle forespørselen raskere, dersom det er mulig.

7. Holde kortet ditt sikkert
Du bør behandle kortet ditt som kontanter. Hvis du mister det eller det blir stjålet, så kan du miste alle pengene på kortet ditt, på samme måte som om du mister kontanter fra lommeboken eller vesken din. Derfor må du oppbevare kortet ditt sikkert og ikke la andre bruke det.
Vi anbefaler at du kontrollerer saldoen på kortet ditt jevnlig på nettstedet.

8. Mistet eller stjålet kort og uautoriserte eller feil utførte transaksjoner
Du må gi beskjed til kundeservice om unødige forsinkelser dersom du vet eller mistenker at et kort er mistet eller har blitt stjålet eller dersom du tror en transaksjon har blitt utført feil.
Vi vil refundere en feil utført transaksjon øyeblikkelig hvis vi ikke har noen grunn til å tro at hendelsen ble forårsaket av brudd på disse V&B, forsømmelse eller vi har rimelig grunn til å mistenke svindel. Imidlertid vil du bære tapet, inntil NOK 500 totalt, hvis transaksjonen er et resultat av bruk av et mistet eller stjålet kort.
Men hvis undersøkelser skulle vise at transaksjonen ble autorisert av deg eller at du har handlet uredelig eller uaktsomt (for eksempel ved å ikke oppbevare kortet ditt sikkert), kan du holdes ansvarlig for ditt eller vårt tap på grunn av bruken av kortet.

9. Vårt ansvar
Vi tar ikke ansvar for tap på grunn av:

 1. Noen årsak som resultat av unormale eller uforutsette omstendigheter som er utenfor vår kontroll, hvis konsekvenser ville ha vært uunngåelige til tross for vår innsats for det motsatte; eller
 2. En forhandler nekter å akseptere kortet ditt (med mindre vi har handlet grovt uaktsomt eller med vilje i denne forbindelse); eller
 3. Vår overholdelse av krav til lover og reguleringer; eller
 4. Tap eller korrupsjon av data, med mindre det er forårsaket av grov uaktsomhet eller forsettlig mislighold.

10. Dine rettigheter til innløsning av midler og refundering av transaksjoner på kortet ditt
Du har rett til innløsning av midler på kortet ditt når som helst, hele beløpet eller delvis, i henhold til prosessen som beskrives i klausul 6 i dette dokumentet.
Vi vil ikke innløse verdien av midlene på kortet ditt, dersom din forespørsel om innløsning er mer enn seks (6) år etter oppsigelse eller disse V&B har utløpt.
Klausul 13 inneholder en oppsummering av eventuelle gebyrer, inkludert innløsningsgebyr.

11. Refundering av transaksjoner
Du kan ha rett til å kreve en refundering i sammenheng med transaksjoner hvor:

 1. Transaksjonene ikke ble autorisert under disse V&B;
 2. Vi er ansvarlig for en transaksjon som ikke ble riktig utført og du ga oss beskjed i henhold til klausul 8 ovenfor;
 3. En forhåndsgodkjent transaksjon, hvis gjeldende, ikke spesifiserte nøyaktig beløp på tidspunktet for autoriseringen og mengden som ble belastet av en leverandør er mer enn du kunne ha forventet, med tanke på normale utgiftsmønstre på gavekortet eller omstendighetene rundt transaksjonen.

Et krav om refusjon i omstendighetene nevnt ovenfor vil ikke bli akseptert dersom mengden på transaksjonen ble varslet til deg minst fire (4) uker før transaksjonsdatoen eller dersom kravet ble gjort mer enn åtte (8) uker etter å ha blitt belastet fra kontoen din.
Vi vil ordne med en elektronisk overføring til en bankkonto du oppgir. Men det kan hende at vi ber deg om å gi oss visse informasjoner, før vi kan behandle din forespørsel om refusjon, for at vi skal kunne handle i samsvar med våre juridiske forpliktelser.

12. Endring av disse V&B
Vi kan endre disse V&B når som helst ved å varsle deg på nettstedet minst to (2) måneder før endringene trer i kraft. Den mest aktuelle versjonen av disse V&B er alltid tilgjengelige på nettstedet. Endringen vil automatisk tre i kraft og det antas at du aksepterer den varslede endringen, med mindre du gir oss beskjed om at du ikke godtar endringen. I så fall vil vi ta det som en varsling om at du ønsker å avslutte og i slike tilfeller vil vi refundere saldoen på kortet i samsvar med klausul 11 ovenfor og du blir ikke belastet med et innløsningsgebyr.

13. Gebyrene
Vi tar ingen gebyrer for å sjekke saldo og transaksjoner på nettet. Men følgende gebyrer gjelder imidlertid:

Type gebyr Gebyrbeløp NOK
Kortgebyr 99
Årlig gebyr 99
Gebyr for påfylling, kort 30 + 2% av påfyllingsbeløp
Gebyr for påfylling, kontanter 29
Gebyr for påfylling, online påfylling 30 + 2% av påfyllingsbeløp
Innløsningsgebyr 150
Servicegebyr (SMS, pin, saldo, transaksjoner 6
Servicegebyr for kjøp i fremmed valuta 4% (+ transaksjonsgebyr på 3,50)
Overføringsgebyr 16
Transaksjonsgebyr 3.5
Kontantuttak, kortvaluta 40
Kontantuttak, fremmed valuta 40

14. Tvister med forhandlere
Dersom du har tvister om kjøp gjort ved bruk av kortet ditt, så bør du ordne dette med selger eller personen du kjøpte varer eller tjenester av. Vi er ikke ansvarlig for kvalitet, sikkerhet, lovlighet eller andre aspekter når det gjelder varer eller tjenester som er kjøpt med kortet ditt. Husk at når du har brukt kortet ditt til å gjøre et kjøp, kan vi ikke stoppe transaksjonen.

15. Kundeservice
Har du spørsmål angående kortet ditt, kan du kontakte kundeservice på hello@paygoo.no

16. Klager
Dersom du er misfornøyd på noen måte med kortet ditt eller måten det håndteres på, bør du først kontakte kundeservice på hello@paygoo.no
Blir ikke klagen din håndtert tilfredsstillende, ber vi deg om å kontakte EML på cardsupport@emlpayments.com.
Er du fortsatt ikke tilfreds kan du også kontakte og forklare bekymringene dine til Financial Services and Pensions Ombudsman hos 3rd Floor, Lincoln House, Lincoln Place, Dublin 2, D02 VH29.
Telefon: +353 (0)1 567 7000 og e-post: info@fspo.ie eller ved å bruke deres nettfunksjon for å sende inn en klage.

17. Kompensasjon
Kortet er et produkt med elektroniske penger (e-penger) og selv om det er et produkt som er regulert av sentralbanken i Irland, finnes det ingen kompensasjonsordning for å dekke tap som kreves i forbindelse med kortet.

18. Tildeling
Vi kan når som helst tildele fordelene og byrdene av disse vilkår og betingelser til et annet selskap, og gi deg to (2) måneders varsling om dette på forhånd. Rettighetene dine påvirkes ikke, dersom vi gjør dette.

19. Utskillelse
Hvis noen del av disse V&B, av en eller annen grunn, anses å være ulovlige, ugyldige eller ikke kan håndheves - (i) skal den delen leses ned i den grad det er nødvendig for å bevare opprettholdelsen, og hvis den ikke kan leses ned, skal den skilles, og (ii) lovligheten, gyldigheten og håndhevelsen av resten av disse V&B vil ikke bli påvirket derav og skal forbli i full kraft og virkning i størst mulig grad som loven tillater.

20. Personopplysninger
EML Money DAC og EML Payments AB blir referert til samlet som «vi», «oss» og «vår» i denne delen 20, og hver kan opptre i fellesskap til denne delen. Vi kan samle inn og beholder personopplysninger om deg, slik at vi kan betjene kortet ditt, tilhørende kortkonto og håndtere alle henvendelser du skulle ha.
Ved å bruke kortet ditt gir du oss uttrykkelig samtykke til at vi får tilgang til, behandler og lagrer all informasjon eller personopplysninger du gir oss eller Paygoo, med den hensikt å yte betalingstjenester til deg. Dette påvirker ikke våre respektive rettigheter og forpliktelser i henhold til gjeldende personvernlovgivning. Du kan trekke tilbake dette samtykket ved å stenge eller avslutte kortet ditt. Hvis du trekker tilbake samtykket på denne måten, vil vi slutte å bruke personopplysningene dine til dette formålet, men vi kan fortsette å behandle personopplysningene dine til andre formål hvis vi har andre lovlige grunner til å gjøre det, for eksempel hvis vi er juridisk forpliktet til å føre opptegnelser over transaksjoner.
Vi er også pålagt til å samle inn personopplysninger for å identifisere deg og bekrefte identiteten din. Uten din informasjon kan vi ikke stille kortet til rådighet for deg og du bør ikke søke om kortet.
Behandlingen av personopplysningene dine overvåkes av EML Money DAC og EML personvernerklæringer (som gjeldende) og kan bli funnet på https://www.perfectpaas.com/Help/PrivacyPolicy og https://emlpayments.com/privacy, og av Paygoo’s personvernerklæring (som gjeldende) som finnes på https://paygoo.no/personvernerklaering. Ved å akseptere disse V&B samtykker du til vilkårene til EML Money DAC og EML personvernerklæringer. For ytterligere informasjon ber vi deg om å kontakte kundeservice på hello@paygoo.no

21. Gjeldende lov
Disse V&B er inngått på engelsk. All kommunikasjon med deg vil være på engelsk når det er mulig. Dersom disse vilkår og betingelser oversettes til et annet språk enn engelsk skal den engelskspråklige versjonen gjelde. Disse V&B og enhver tvist, prosedyre eller krav av hvilken som helst art som oppstår som følge av eller relatert til disse V&B (inkludert tvister eller krav utenfor kontrakten) skal styres av og tolkes i henhold til Irlands lover, og domstolene i Republikken Irland skal ha jurisdiksjon. Dette berører ikke rettigheter du har i henhold til obligatorisk og gjeldende forbrukerlov.

22. Beskyttelse av midler
Som en ansvarlig utsteder av e-penger, forsikrer EML Money DAC at når dine midler mottas, settes de inn på en sikker konto, spesielt med det formål å innløse transaksjoner som er gjort med ditt kort. Dersom EML Money skulle bli insolvente, vil midler som du har lastet inn og som har blitt satt inn av EML Money DAC være beskyttet mot krav fra kreditorer.

23. Utsteder av kort
Kortet ditt er utstedt av EML Money DAC, som har hovedkontor i Second Floor, La Vallee House, Upper Dargle Road, Bray, Co. Wicklow, A98 W2H9, Republikken Irland som er autorisert av sentralbanken i Irland under Forskriftom elektroniske penger 2011 (register ref: C95957).